Op initiatief van de Commissie Onderzoek en Onderwijs van GeoBusiness Nederland zijn vrijdag 2 februari 2018 vertegenwoordigers van 16 bedrijven aan de slag gegaan met het formuleren van aanbevelingen om het ‘geo-onderwijs’ in Nederland te verbeteren en beter te laten aansluiten op de vraag vanuit het werkveld.

Een van de speerpunten van de Commissie Onderzoek en Onderwijs in 2018 is gericht op het beter laten aansluiten van het ‘geo’-onderwijs op de vraag en behoefte vanuit het werkveld. Daarom neemt de commissie het initiatief om vanuit het bedrijfsleven input te geven aan het ontwikkelen van een aantal modules en bouwstenen om de noodzakelijke basiskennis voor de verschillende aspecten van geodesie en geo-informatie te borgen, zowel in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs.

20180202 Werksessie

Tijdens de werksessie is input te verzameld voor deze te ontwikkelen modules en bouwstenen. Ditr wordt nu verwerkt voor drie niveau's: MBO, HBO en WO onderwijs. De input kan worden gebruikt door onderwijsinstellingen op het curiculum aan te scherpen en specifieke modules te ontwikkelen die aansluiten bij de behoefte uit het werkveld.

Download hier het rapport met de aanbevelingen vanuit de werksessie.