Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft GeoBusiness Nederland gevraagd haar leden op te roepen om deel te nemen aan het 'Afnemersonderzoek BAG'. Meedoen kan tot 25 mei 2018!

Over het onderzoek:

Het Ministerie van BZK en het Kadaster (als beheerder van de Landelijke Voorziening BAG) zijn benieuwd naar hoe het gebruik van de BAG wordt ervaren en voor welke doelen de BAG wordt ingezet. Door uw mening te geven kan de BAG verbeterd worden. Meedoen kan tot 25 mei 2018. Meer informatie vindt u in de  uitnodigingsbrief  van BZK. 

Afbeelding BAG