Het SOMA college in Harderwijk start op vrijdag 31 augustus met de BBL opleiding landmeetkunde. De opleiding zal plaatsvinden op 39 vrijdagmiddagen per schooljaar van 12.40 tot 18.00 uur. De detailplanning
wordt aan het begin van de opleiding uitgereikt. Daarnaast wordt er op 3 zaterdagen les gegeven. Deze lesdagen bestaan uit praktijk landmeten, en
gastlessen over innovaties in het vakgebied. Lees meer in bijgevoegde brief van het SOMA college.