De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is gestart met controle en handhaving van de nieuwe privacyregels die sinds 25 mei jl. van kracht zijn. Naar verwachting zullen er dit jaar meer dan 1000 controles zijn, tegen 635 in het vorige jaar. Het personeelsbestand van AP is afgelopen tijd met de helft uitgebreid.
In sommige media is gesuggereerd dat er voorlopig geen boetes worden opgelegd. Dat is onjuist. Als er aanleiding toe is, zal de AP streng optreden. Dat geldt in het bijzonder als blijkt dat een vereniging, onderneming of praktijk nog niet is begonnen met het op orde maken van de privacygevoelige informatie. Volgens de nieuwe wet zijn bestuurders en directies van organisaties en ondernemingen hoofdelijk aansprakelijk.Voor meer informatie: www.avgvoorhetmkb.nl
Voor wie nog niet is gestart: voorkom problemen! Lees meer over het AVG programma en over de ledenkorting op https://www.geobusiness.nl/startpagina-avg-informatie-voor-leden