Dinsdagmiddag 16 april 2019 wordt voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een ICT Markttoets over de aanbesteding van een softwareoplossing voor het beheer van de buitenruimte georganiseerd.
 
Het Rijksvastgoedbedrijf beheert naast bouwwerken een grote verscheidenheid aan buitenruimte. Voor het beheer van deze buitenruimte is het Rijksvastgoedbedrijf op zoek naar een goede ICT-ondersteuning. Het Rijksvastgoedbedrijf is van plan hier een aanbesteding voor uit te schrijven. Het RVB heeft behoefte aan een werkende softwareoplossing voor het beheer van de volledige buitenruimte. Dit beheer omvat o.a. groen, wegen, ondergrondse infrastructuur, kust- en oeverwerken, natuurterreinen en sportaccommodaties.
Het RVB wil graag feedback van marktpartijen krijgen ten behoeve van de voorgenomen aanbesteding om op basis daarvan haar verwervingsstrategie zo nodig bij te kunnen sturen.