Dinsdag 3 december 2019 zijn wij gestart met ons Platform Energietransitie en Klimaat. Onder leiding van onze platformmanager en ambassadeur Rick Sieling hebben wij de eerste stappen gezet met 8 bedrijven. Vanuit de trends en ontwikkelingen, uitdagingen en kansen gaan we aan de slag met verschillende doelgroepen (van jongeren en studenten tot (overheid) bestuur en politiek) om de kracht van geo-ict en deo-data te laten zien en bij te dragen aan deze grote maatschappelijke uitdaging. 

In dit Platform zullen ook de activiteiten worden opgenomen die zijn ontwikkeld binnen het GeoSamen InnovatieLab. Hierdoor krijgen deze activiteiten een vervolg en kunnen ze verder worden uitgebouwd.

Deelname aan het Platform staat open voor alle leden en partners van GeoBusiness Nederland. 

De volgende leden / bedrijven waren aanwezig bij de startbijeenkomst:

Esri Nederland, GeoNext, Royal HaskoningDHV, GeoFort, Geomaat, Prisma Groep, CGI Nederland en Imagem

IMG 0843