Op de prachtige ICT-rijke locatie “de Zernikeborg” van de Rijksuniversiteit Groningen kwamen op 1 november jl. zo’n 75 bronhouders bijeen voor het BGT-symposium Noord-Nederland. De initiatiefnemers waren MUG Ingenieursbureau, Esri Nederland, Imagem, Leica, Horus View en Explore die in samenwerking met de Gemeente Groningen, het Centrum voor Ruimtelijke Informatie Goningen (CRIG) van de RUG en het kadaster (dagvoorzitter) een praktisch symposium rond de BGT hebben georganiseerd. De betrokken organisaties hebben een sterke focus op de BGT en hadden de behoefte om hun (op elkaar aanvullende ) visies en ervaringen te delen.

Op de prachtige ICT-rijke locatie “de Zernikeborg” van de Rijksuniversiteit Groningen kwamen zo’n 75 bronhouders bijeen voor het BGT-symposium Noord-Nederland. De initiatiefnemers waren MUG Ingenieursbureau, Esri Nederland, Imagem, Leica, Horus View en Explore die in samenwerking met de Gemeente Groningen, het Centrum voor Ruimtelijke Informatie Goningen (CRIG) van de RUG en het kadaster (dagvoorzitter) een praktisch symposium rond de BGT hebben georganiseerd. De betrokken organisaties hebben een sterke focus op de BGT en hadden de behoefte om hun (op elkaar aanvullende ) visies en ervaringen te delen.

Dagvoorzitter Sieb Dijkstra (Kadaster, Landelijk Samenwerkings Verband) benadrukte het belang en de mogelijkheden van de BGT, en peilde in hoeverre de aanwezigen al anticiperen op de BGT en of er al budgetten gereserveerd zijn. Opvallend weinig bronhouders hadden de BGT bestuurlijk goed ingebed. Eén van de aanwezigen benoemde “Wij zijn techneuten, geen interne verkopers”. Sieb gaf aan dat het de bedoeling van de dag is om vooral op een praktische manier te laten zien wat de BGT behelst, dit om de bronhouders te inspireren om te gaan starten.

Objectenregistratie
Na de opening gaf Hans Hainje (afdelingshoofd Geo-ICT & Geo-Info van MUG Ingenieursbureau) namens de organisatie meer inzicht in de visie, ervaringen en oplossingen van de initiatiefnemers op de BGT.  Hij benadrukte dat de BGT anders dan de huidige GBKN, de BGT is een objectenregistratie en daar horen ook andere technieken en benaderingen bij. Zijn belangrijkste advies, centraliseer je geometrie en ontwerp een op de organisatie afgestemde integraal objectenregistratie conform NEN3610 en IMGEO. Hij gaf aan dat je dat nu een beheerkaart zou noemen, maar de kaart is een afgeleide van zo’n objectenregistratie en niet de bron. Vervolgens liet Hans zien hoe dat de hedendaagse Geo-ICT vele (nieuwe) mogelijkheden biedt voor de BGT. Presentatie Hans Hainje

Zelfmuterend worden
Barend Sneller (GIS adviseur bij Esri Nederland) heeft bij een tiental bronhouders middels een Quick Scan basis bestanden geanalyseerd op geschiktheid voor de BGT. Met aansprekende en herkenbare voorbeelden liet hij zien dat de Geo-, groen- en wegenwereld in de meeste gevallen gescheiden is en er flinke overlap in registraties zit. Barend liet zien dat je vanuit je huidige situatie nu al kunt anticiperen op de BGT, zijn tips: vereenvoudig huidige registraties, haal overlap er uit, laat geometrie beheer aansluiten op GBK, kies leveranciers die standaarden centraal zetten en deel je gegevens. Zijn belangrijkste advies aan de bronhouders was, wordt minimaal zelfmuterend. Presentatie Barend Sneller
  
Gebiedskennis
Na een korte pauze liet Patrick de Groot (Sales manager bij Imagem) zien dat fotogrammetrie en de BGT een logische combinatievorm. Fotogrammetrie heeft de naam van duur en specialistisch te zijn, Patrick ontkrachte die stelling direct. Fotogrammetrie wordt door de gezamenlijke aankoop en de integratie met bestaande CAD/GIS omgevingen (Esri, Intergraph) heel bereikbaar en de kosten vallen heel erg mee. Patrick benoemde dat door nieuwe wetgeving meer en meer aanpassingen aan de openbare ruimte plaatsvinden die niet via vergunningen binnen komen bij gemeenten het periodiek zoeken naar mutaties is noodzakelijk. Fotogrammetrie heeft vele mogelijkheden voor die mutatiesignalering (zoals vergelijking meerdere jaargangen, 3D mutatiesignalering). Fotogrammetrie is dus ook voor de bronhouders bruikbare techniek, het grote voordeel is dat een bronhouder met zijn gebiedskennis, nog meer uit het materiaal kan halen dan als de mutatiesignalering in bijvoorbeeld een lage loon land wordt uitgevoerd. Presentatie Patrick de Groot

Vertrouwen
Jelte Duister (afdelingshoofd Geo van de Gemeente Groningen) behandelde vooral de organisatorische onderdelen. Twee woorden staan centraal in zijn inspirerende betoog: samenwerken en vertrouwen. Samenwerken moet intern maar zeker ook in de regio. De BGT (liever IMGEO) gaat heel veel betekenen maar ook bieden. Wel is het een volstrekt andere benadering dan de huidige GBKN, de objectgerichtheid moet je de behoefte van de organisatie kennen, maar ook de mogelijkheden die de leveranciers bieden. Start snel om dit inzicht te verkrijgen en zorg daarvanuit dat je minimaal een regie, opdrachtgever en kwaliteitscontrole rol kunt nemen. Jelte sloot af met een hele fraaie 3D-visualisatie van de gemeente groningen, hij hoopte dat zijn toekomstige registratie er net zoals het getoonde proefgebied zou uit komen te zien. Vanuit de zaal werd direct assertief gereageerd dat dat onmogelijk was, de beeld te herkennen tram en trambaan gaan er zeker niet komen.
Presentatie Jelte Duister

Aan het eind van de ochtend werden nog een aantal klantcasussen besproken, een waterschap had gevraagd hoe een gecombineerd kunstwerk (waterloop, met fietsbrug en viaduct) gemodelleerd zou moeten worden. Middels zogenaamde niveau’s lieten Hans Hainje en Sieb Dijkstra zien hoe dit zou moeten. Vervolgens werden een aantal beelden uit projecten besproken en ook hier werd duidelijk dat de behoefte van de gebiedsbeheerder leidend zijn  en dat uit zo’n t.o.v. de BGT-gedetailleerdereregistratie toch eenvoudig een BGT gerapporteerd kan worden. Dat het ochtenddeel inspireerde werd ook duidelijk tijdens de lunch er werd enthousiast door gediscussieerd over de ontvangen informatie.

Gisgericht inmeten
Na de lunch werd via vier parallel sessies dieper ingegaan op oplossingen van de organisatie. Leica Geosystems had een mooi GIS-gerichte landmeetomgeving opgesteld in de centrale ruimte, hun oplossing Mobile Matrix stond daarbij centraal, Mobile Matrix verbind het landmeettoestel met GIS op precies de manier zoals de BGT is opgebouwd.

Benutten beeldmateriaal
Horus View en Explore liet zien dat hun 360gradentechnologie (let op 360 graden films en geen foto’s om de 10 meter) hele mooie mogelijkheden biedt voor de BGT, de beelden zijn metrisch correct en zijn helemaal geïntegreerd in GIS, het projecteren van geometrie in het beeld maar ook het meten en karteren maakt op vele aanwezigen indruk. Imagem gaf in samenwerking met de RUG een hele indrukwekkende demo van mutatiesignalering, stereokartering en hoe digitale terrein modellen (uit laserscanning en uit stereofotogrammetrie) gebruikt kunnen worden. De RUG had daarnaast in de hal een maptable ingericht, Marien de Bakker benadrukte, demonstreerde de mogelijkheden van een objectgerichte registratie zoals de BGT.

Transitie
Barend Sneller liet zien hoe GeoBGT ingezet kan worden in de transitiefase. Een handige toepassing voor de transitiefase maar ook tijdens de beheerfase. Alle BGT-regels zijn ingebouwd, afwijkingen kunnen niet alleen gesignaleerd worden maar ook voor een deel gerepareerd worden.

Objectgericht inwinnen.
Jelger Kooistra demonstreerde een splinternieuw product, GeoTopo. GeoTopo is een toevoeging ten opzichte van Esri, Leica’s Mobile Matrix en Erdas (stereo analyst) waarmee al tijdens het inwinnen direct GIS en Objectgericht gewerkt wordt. Bij de huidige toepassingen vindt de objectvorming meestal achteraf plaats. Jelger liet zien dat de objectgerichte inwinning flinke meerwaarde had.

Samenwerken
Centraal tijdens de dag stond, hoe eenvoudig het ook klinkt Samenwerken. Ook gemeente Groningen beaamde dit. “Ga samenwerken en bouwen aan de BGT. Werk samen met omliggende bronhouders, creëer commitment vanuit het bestuur. Zorg dat je de organisatie en mede bronhouders in beweging krijgt.”

Verrassing
De prijsuitreiking was een ware verrassing voor de deelnemers. Elke deelnemersbadge maakte kans op een opleidingsdag BGT of GIS, een inschrijftraining naar keuze van Esri, een Imagem-trainingsdag, een Leica-horloge, 0,5 dag auto-opnames en een abonnement op een magazine. Aan het einde van de dag verlieten de bezoekers vol inspiratie en kennis de Rijksuniversiteit Groningen.
 
Klaar om de volgende stap in het BGT-proces te nemen!

Bron: http://www.mug.nl/projecten/projecten_geo_ict/bgt_symposium_noord_nederland.html