Publicatie VNG Ledenbrief "Basisregistratie Grootschalige Topografie en Geo-informatie

Informatie over de locatie (Geo-informatie) kan helpen bij het oplossen van maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken zoals de 3 decentralisaties (jeugd. Werk, zorg).
De BGT moet op 01-01-2016 klaar zijn. Op dat moment stopt de bijhouding van de GBKN.

De Ledenbrief gaat onder meer over de stimuleringsmaatregelen om maximaal te bewerkstelligen dat de BGT op tijd gereed is. Dit najaar worden ook regionale bestuurlijke overleggen georganiseerd om bestuurders van bovenstaande bewust te maken.

Voor wie?
De VNG Ledenbrief gaat naar alle college's van B&W en gemeenteraden. De brief is ook te vinden op de VNG-website onder Ledenbrieven.

DOWNLOAD de VNG ledenbrief