Voorzitter van GeoBusiness Nederland Ed Nijpels gaat toezien op de uitvoering van het energieakkoord. Hij is door de Sociaal- Economische Raad benoemd als voorzitter van een permanente commissie die toeziet op de uitwerking van het energieakkoord en de afspraken die in september zijn gemaakt over een duurzame groei. Nijpels is voorgedragen als kroonlid van de SER.

Voorzitter van GeoBusiness Nederland Ed Nijpels gaat toezien op de uitvoering van het energieakkoord. Hij is door de Sociaal- Economische Raad benoemd als voorzitter van een permanente commissie die toeziet op de uitwerking van het energieakkoord en de afspraken die in september zijn gemaakt over een duurzame groei. Nijpels is voorgedragen als kroonlid van de SER.

GeoBusiness Nederland vindt dit in het licht van het doorbraakproject ‘Open geodata’ een positieve ontwikkeling. GeoBusiness Nederland is lid van het doorbraakteam en Mark Herbold (bestuurslid GeoBusiness Nederland en CEO Esri Nederland) is aanjager van dit project. Het project heeft als doelstelling de belemmeringen rondom het aanbod van open data weg te nemen en het gebruik te stimuleren door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Dit gebeurt aan de hand van thema’s en een van deze thema’s is ‘duurzame energie’. Geo-informatie en data zal een belangrijke rol gaan vervullen in het uitvoeren van het energieakkoord.

Lees het nieuwsbericht over de benoemding van Ed Nijpels op nrc.nl

 

 

 

Bron: http://www.nrc.nl/nieuws/2013/10/17/ser-benoemd-nijpels-tot-hoofd-toezicht-uitwerking-energieakkoord/