Op 3 juli jongstleden is Lucas Bolsius benoemd als voorzitter van het bestuur van de stichting SVB-BGT.

Op 3 juli jongstleden is Lucas Bolsius benoemd als voorzitter van het bestuur van de stichting SVB-BGT. Als voorzitter wil Bolsius een bijdrage leveren aan de wettelijk verplichte afstemming tussen publieke partijen die als bronhouder een aandeel hebben in het realiseren van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).  

Bolsius benadrukte bij zijn aanstelling het belang van actuele kaartinformatie voor de hele publieke sector: "Voor activiteiten als openbare veiligheid, stadsontwikkeling en de planning van maatschappelijke voorzieningen is het van groot belang dat alle partijen van dezelfde informatie uitgaan. Samenwerking is daarbij de sleutel tot succes."

Samenwerking cruciaal
Een landsdekkend bestand maken zonder overlap of witte vlekken vereist afstemming en samenwerking tussen bronhouders. Zonder samenwerking wordt Nederland 1,5 keer in kaart gebracht. Om deze samenwerking te faciliteren is de stichting Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT (SVB-BGT) opgericht. SVB-BGT is vertegenwoordiger van de bronhouders in de transitie naar en het bijhouden van de BGT. SVB-BGT monteert alle onderdelen tot een landsdekkend geheel. Bronhouders kunnen zich naar wens laten ontzorgen door het SVB-BGT bij het inwinnen, produceren en beheren van de grootschalige topografie.

Eén geografische taal
De BGT wordt dé gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. Met de BGT spreken we straks één geografische taal. De wet BGT bepaalt dat de BGT op 1 januari 2016 beschikbaar moet zijn. Vanaf 2017 zijn overheidsorganisaties ook verplicht gebruik te maken van deze basisregistratie.

Meer informatie: www.SVB-BGT.nl