Het Programma Omgevingswet van GeoBusiness Nederland organiseert donderdag 20 april een inofmratie bijeenkomst Omgevingswet. Er worden presentaties gegeven door en er is mogelijkheid tot discussie met:

Kees Groeneveld (KING)

Sjors Slaats (IPO / Aan de slag met de Omgevingswet)

Joyce de Jong (Programmaraad Omgevingswet) 

Wat: Informatiebijeenkomst Programma Leefomgeving

Wanneer: 20 april 2017 14.00 - 17.00, inloop vanaf 13.30

Waar: De Observant, Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort