In december 2015 is het implementatieplan ‘Grip op RD en ETRS89’ door de stuurgroep goedgekeurd. In dit implementatieplan wordt beschreven hoe wij in Nederland een eenduidig gebruik van RD en ETRS89 tot stand willen brengen. Uitgangspunt hierbij is dat overheden in de toekomst in staat zijn data uit te wisselen middels ETRS89 als één van deze partijen daar om vraagt. Maar er zal geen verplichting komen om data in ETRS89 op te slaan of om data in ETRS89 uit te wisselen tussen twee partijen die dit, voor hun eigen onderlinge uitwisseling, niet noodzakelijk achten.

In de loop van 2016 en het voorjaar van 2017 heeft het NSGI op verzoek van het GI-beraad een aantal actielijnen opgepakt. Dit heeft geresulteerd in een verzoek aan Geonovum om het bestaande implementatieplan verder uit te werken tot een uitvoerbaar programmaplan met daarin aandacht voor zaken als rol van de partijen, governance, mijlpalen, tijdlijnen en kosten.

Vanuit Geonovum zal dit worden opgepakt door  Paul Gerrits (via een detachering vanuit Rijkswaterstaat) in de periode juni-okotber 2017. In september wordt een plenaire bijeenkomst gepland met alle stakeholders.

Vanuit GeoBusiness Nederland is Ron Rozema (Fugro en bestuurslid GeoBusiness Nederland) contactpersoon voor dit onderwerp.