Donderdag 15 juni was ’t Spant! in Bussum omgetoverd in het gemeentelijk speelveld waarop gemeentelijke geo-, WOZ- en vastgoed-experts, informatiespecialisten en informatiemanagers in gesprek gingen met zeven ketenpartners. GeoBusiness Nederland was met 9 bedrijven deelnemer aan het programma. Alle deelnemers aan het congres werden in groepen langs de programma onderdelen geleid waardoor de bedrijven 7 maal gesprekken konden voeren met gemeenten en andere deelnemers. Een gedegen voorbereiding onder leiding van GeoBusiness Nederland zorgde voor een gezamenlijke boodschap 'Samen aan de slag met de Omgevingswet, de leden van GeoBusiness Nederland zijn er klaar voor en zijn er om u te helpen de Omgevingswet in 2018 te realiseren. De bedrijven hebben deze aanpak als zeer succesvol ervaren. Voor een uitgebreid verslag van de dag en foto's gaat u naar de website van Dataland