In februari 2018 ontvouwde minister Wiebes van het Ministerie van EZK de kabinetsinzet om tot een nieuw Klimaatakkoord te komen.  Doel is om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terug te dringen. Voor de zomer 2018 moet er een akkoord op hoofdlijnen liggen.

Het kabinet gaat in samenwerking met de SER zorgen dat het proces tot een goed eind komt. Ed Nijpels, vanuit zijn rol als voorzitter van de Borgingcommissie van het huidige Energieakkoord, wordt de voorzitter van het ‘Klimaatberaad’. Dit is een coördinerend overleg. Het ziet toe op de voortgang en moeten zorgen dat doorsnijdende thema’s als werkgelegenheid, innovatie, financiering en ruimtelijke inpassing overal worden uitgewerkt. Ook borgt het Klimaatberaad dat afspraken zowel maatschappelijk als bestuurlijk draagvlak hebben

Het Klimaatakkoord moet leiden tot concrete afspraken over CO2-reductie, tegen zo laag mogelijke kosten. Daaruit moet duidelijk worden welke partij verantwoordelijk is voor het te behalen resultaat.

Aan de vijf sectortafels doen partijen mee die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de transitie, kennis over hun sector hebben en over mandaat beschikken om afspraken te maken. Van de sectortafels wordt verwacht dat ze ook afspraken maken over thema’s die belangrijk zijn voor alle sectoren, zoals innovatie, financiering en de arbeidsmarkt.

Voor GeoBusiness Nederland en haar leden een belangrijke ontwikkeling. Na de zomer 2018 wordt er gevraagd om concrete acties om de CO2-reductie doelstelling te realiseren. Daar liggen veel kansen voor het geo-bedrijfsleven.

Lees meer over het Klimaatakkoord en de planning in de presentatie van Ed Nijpels.

Ed Nijpels Het nieuwe Klimaatakkoord plaatje

 

 

 

 

 

GeoBusiness Nederland heeft het initatief genomen om met haar leden vorm te geven aan een nieuwe vorm van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven in de vorm van een ‘Innovatie Lab’. Dit wordt een inspirerende omgeving waarin nieuwe samenwerkingsvormen worden onderzocht en waar de leden van GeoBusiness Nederland kunnen laten zien welke innovatieve toepassingen kunnen worden gebruikt. De omgevingswet (DSO), open data en de energietransitie kunnen als uitgangspunt worden gebruikt.

 

Toelichting op het initatief

Als je de lijn volgt van het rapport Maak Waar! en de aanbevelingen uit het BIT Advies DSO dan is de rode draad dat er gezocht moet worden naar nieuwe vormen van samenwerken, binnen de overheid en tussen de overheid en het bedrijfsleven. De digitalisering van de overheid en de wijze waarop dit wordt opgepakt, zijn de aanleiding om te zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking. Digitale toepassingen zijn per definitie nooit af, het principe first time right moet overboord.

Digitaal is iteratief, experimenteren en fouten zijn een opmaat naar een volgende release. Innoveren vervangt planning en control. Deze ambitie en aanpak past niet bij het huidige systeem van gesloten aanbestedingen, maar vraagt om een dialoog met het bedrijfsleven, waardoor inzichten ontstaan die leiden tot betere vraagarticulatie en innovatieve oplossingsrichtingen.

Doel van de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is ervoor te zorgen dat de ervaring en innovatieve slagkracht van het geo-bedrijfsleven zo goed mogelijk wordt benut. De omgevingswet, de ontwikkeling van het DSO, hergebruik van overheidsdata (open data) en de energietransitie geven een goede mogelijkheid om dit in de praktijk te brengen.

GeoBusiness Nederland wil laten zien wat haar leden kunnen bieden en biedt haar hulp aan om samen met de betrokken overheden een nieuwe vorm van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven te realiseren.

Op vrijdag 18 mei 2018 zal een ‘kick-off’ worden georganiseerd met een vertegenwoordiging vanuit de overheid en het bedrijfsleven. GeoBusiness Nederland zal deze kick-off organiseren voor een groep van ongeveer 20 deelnemers, samengesteld uit een vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven ne de overheid. Doel van de kick-off is om praktische afspraken te maken over de vorm van het Innovatie Lab, aanpak en milestones.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

Al jaren steunt GeoBusiness Nederland het GeoFort. In een korte tijd is er een prachtig, innovatief museum gerealiseerd. Dit werd in 2016 beloond met de prijs voor het beste kindermuseum van de wereld. Door de innovatieve en aansprekende manier waarop bezoekers kennis maken met techniek, zijn zij nu genomineerd voor de BankGiroLoterij Museumprijs 2018.

Banner GeoFort MUSEUMPRIJS

Nu wil het Geofort natuurlijk graag winnen en wij willen daarbij helpen! Daarvoor is elke stem hard nodig. Steun jij ze ook? Met jouw stem maak je ook kans op een reis voor 2 personen naar New York!

Ga naar MUSEUMPRIJS website en stem!

 

Leden van GeoBusiness Nederland krijgen korting voor deelname aan het Provero Congres op 29 mei 2018 in Ede.

Deelname is € 95 excl. BTW in plaats van € 199 excl. BTW

Doel

Provero is een vakvereniging met haar wortels in het domein van de ruimtelijke ordening. Naast inhoudelijke kennis is er binnen dit domein de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de digitale aspecten van het omgevingsrecht. Een ervaring die model staat voor het digitale stelsel van de Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet dwingt samenhang af tussen een groot aantal nu nog gescheiden opererende werkvelden. Om samenhang te bereiken moeten we elkaar ontmoeten, leren kennen en ervaringen uitwisselen. Provero biedt hiervoor de gelegenheid door haar congres open te stellen voor iedereen die de nieuwe wet raakt.

Het Provero Congres bestaat uit een gevarieerd en inhoudelijk programma. De 16 workshops zijn divers van opzet en zullen zowel beginners als gevorderden aanspreken. Laat u inspireren door sprekers die -net als u- bezig zijn om zich maximaal voor te bereiden op de Omgevingswet. Zij richten zich op de thema’s wet- en regelgeving, voorbeeldinstrumenten, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de veranderopgave. Al met al, een congres dat u niet mag missen.

Voor wie?

Het congres is voor iedereen die interesse heeft in de ruimtelijke ordening, milieu, bouw- en woningtoezicht, informatievoorziening, leefbaarheid en in de kansen die de Omgevingswet biedt. Zeker als u werkt bij een gemeente, een provincie, het rijk, het waterschap, een regionale uitvoeringsdienst, een veiligheidsregio of een adviesbureau.

Kosten Provero Congres

Deelname aan het Provero Congres is gratis voor leden van Provero. Leden van BWT, DataLand, GeoBusiness Nederland, Netwerk Jong Leefomgeving, Stadswerk, VIAG en VVM kunnen gebruik maken van het aanbod om voor € 95,00 exclusief BTW deel te nemen aan het Provero congres.

De kosten voor deelname aan het congres bedragen voor niet-leden: € 199,00 exclusief BTW.

Aanmelden kan op de site van het Provero Congres.

 

Hogeschool Utrecht organiseert van november 2017 tot juni 2018 drie cursussen over Geodata-analyse en Geodata-kwaliteit. De cursussen gaan over de vereffenings- en toetsingstheorie (kleinste kwadraten) volgens de Delftse school.

De serie van drie wordt vanaf 23 april 2018 afgesloten met de cursus Geodata-kwaliteit.

Voor informatie over de opstapcursus of de cursus Geodata-analyse zie:

Informatie Opstapcursus

Informatie Geodata-analyse