KAGO nieuwsAcht bedrijven, leden van de Special Interest Group Geofysica en Grondradar van GeoBusiness Nederland, hebben gezamenlijk een Keuze Assistent Geofysisch Onderzoek (KAGO) ontwikkeld.  

KAGO is bedoeld om op basis van marktsector en toepassing(en) potentiële opdrachtgevers richting te geven voor de inzet van de juiste technieken bij het onderzoek van de ondergrond. Dit onderzoek zonder graven (geofysisch ofwel niet-destructief onderzoek) is een specialistisch vakgebied.

KAGO is een unieke applicatie die op een uitzonderlijke wijze tot stand is gekomen. Acht meest vooraanstaande marktpartijen, die zijn aangesloten bij GeoBusiness Nederland, hebben gezamenlijk deze applicatie ontwikkeld. Deze bedrijven hebben een brede kennis van geofysische meettechnieken en staan borg voor kwalitatief hoogwaardige oplossingsrichtingen voor het onderzoek van de ondergrond. GeoBusiness Nederland streeft er met deze bedrijven dan ook naar om efficiënt het gewenste onderzoeksresultaat te leveren, zodat vertraging in de uitvoering of verkeerde aannames worden voorkomen. 

De acht marktpartijen zijn:
Delta Marking, Fugro, Geometius, Heijmans, Medusa, Saricon, Terra Carta en MapXact  

Voor meer informatie ga naar de KAGO website of neem contact op met GeoBusiness Nederland (Camille van der Harten Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Op 23 mei 2019 vinden de verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. Bij deze Europese verkiezingen staat veel op het spel. De EU heeft immers veel bereikt, zeker ook voor ondernemers. De EU is niet alleen economisch van belang, maar ook vanwege de vrijheid en het open ondernemersvriendelijke maatschappijmodel dat zij ondersteunt.

Maar er is ook nog veel te doen. Grote veranderingen in de wereld en in de EU zelf stellen voor grote uitdagingen en vragen om geheel nieuw EU-beleid.

Lees hier meer over op de website van MKB-NL.

BannerEU01

 

DataLand, het gemeentelijk samenwerkingsverband dat zich specifiek richt op geo-, WOZ- en vastgoedinformatie, hevelt het gros van zijn objectinformatiediensten over naar het Kadaster. VNG neemt de opleidingsactiviteiten en het secretariaat van het Gemeentelijk Geo-Beraad over.

Grootschalige ontwikkelingen

Aanleiding voor DataLand om aansluiting te zoeken met het Kadaster, zijn de grootschalige ontwikkelingen binnen het gemeentelijk werkveld. Zoals de ontwikkeling en beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de opkomst van Common Ground en de doorontwikkeling naar een samenhangende objectenregistratie.

Instemming certificaathouders

Woensdag 3 april hebben de certificaathouders van DataLand ingestemd met de transitie naar het Kadaster en de VNG. Van Teeffelen: ‘Gemeenten zijn de ‘moeders’ van DataLand. Een en ander is vastgelegd in een BV, waarvan gemeenten een aandeel hebben in de vorm van certificaten. Op het moment dat de taken van DataLand zijn overgeheveld naar het Kadaster en de VNG, heeft die BV geen functie meer en zal de BV worden opgeheven.’

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur

27 juni 2019 vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) en de aansluitende BBQ plaats, dit jaar bij SV Kampong Cricket in Utrecht.

Wat maakt deze ALV anders? 
Naast alle reguliere stukken die besproken moeten worden verzorgt Bas Haring een interessante presentatie.

Voorafgaand aan de ALV nodigen we je uit om sportief bezig te zijn. 
Voor de racefietsers onder ons hebben we weer een GBN Cycle Tour van 70 tot 90 kilometer uitgezet langs de mooie rivieren rondom Utrecht. Startpunt is SV Kampong Cricket. Wil je kennis maken met Cricket, de op één na populairste sport ter wereld, dit is je kans, we organiseren een Clinic van 1,5 uur.

Wil je de uitdaging aangaan en bij de ALV aanwezig zijn? Bekijk hier het programma en meld je aan.

Roxit, PSMS, Green Valley en Brein gaan verder onder één naam

Zwolle, 3 april 2019

Eén bedrijf

Rob Steneker, CEO van Roxit, is dan ook verheugd en trots op de overname. Steneker: ”Het was natuurlijk belangrijk om de snelle groei die we sinds 2015, deels via acquisities, hebben gerealiseerd in goede banen te leiden. Om te voorkomen dat er te veel energie naar interne aangelegenheden zou lekken, hebben Green Valley, PSMS en Brein tot op heden hun eigen markt, onder eigen naam, bediend. Maar we zijn niet een min of meer toevallig bij elkaar gebrachte groep bedrijven. Juist de combinatie kan, door het delen van de aanwezige technische-, inhoudelijke- en beleidsmatige kennis, toegevoegde waarde bieden aan onze klanten. En dat gaan we doen: één bedrijf met één organisatie en één gemeenschappelijke visie op de doorontwikkeling van haar portfolio.”

Die doorontwikkeling is erop gericht de overheden in staat te stellen bewuster beslissingen te laten nemen. Steneker vervolgt: “Wij ontwikkelen onze softwareproducten dusdanig dat onze klanten de data hieruit met elkaar kunnen combineren, waardoor zij nuttige domein-overschrijdende informatie direct voorhanden krijgen. Het wordt dan mogelijk om alle gevolgen in beeld te krijgen, zodat je ook alle belangen kunt afwegen en daarmee bewuster kunt beslissen. Deze visie noemen wij Impact Automation.”

Eén visie: Beslis bewust met Impact Automation van Roxit

De softwareproducten van Roxit moeten bijdragen aan Impact Automation in de domeinen Kabels & Leidingen (K&L), Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), Ruimtelijke ordening (RO), Digitaal zaakgericht werken (ECM). Impact Automation houdt in dat gespecialiseerde software informatie uit verschillende domeinen wordt gecombineerd om noodzakelijke verbanden (bedreigingen/kansen) en acties in kaart te brengen en zo klanten in staat te stellen om bewuste beslissingen te nemen.

“Dat is hard nodig”, vervolgt Ed Schravesande, CCO van Roxit. ”Er gebeurt veel bij overheidsinstanties; bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, waterschappen, netbeheerders en zelfstandige bestuursorganen. Het is één lange keten van gebeurtenissen, beslissingen en acties. In die lange keten is onderlinge afstemming vaak erg ingewikkeld, met name omdat informatie verdeeld en verspreid is over duizenden afdelingen. Onze software verbindt deze verdeelde informatie aan elkaar. Zaken worden in plaats en tijd gekoppeld en in de juiste context geplaatst, zodat men verborgen conflicten en vereiste acties in beeld heeft. Een straatevenement en werken aan een gasleiding gaat bijvoorbeeld niet samen, maar ze hebben allebei een vergunning nodig. Door deze informatie aan elkaar te koppelen, heeft men direct de gevolgen in beeld en kan men een bewuste beslissing nemen”. 

Eén nieuwe aandeelhouder Visma

Was de vorige aandeelhouder Main Capital meer op afstand, de strategie van Visma, als nieuwe aandeelhouder, is gericht op een meer langdurige en inhoudelijke samenwerking met Roxit, waarin samen innoveren en groeien voorop staan. Rob Steneker is dan ook blij met Visma als nieuwe aandeelhouder. Steneker: “Er is sprake van een goede culturele fit. Daarnaast is Visma gewoon een sterk bedrijf, met veel kennis en ervaring en een buitengewone interesse in de Nederlandse markt. Daar gaan wij, en nog veel belangrijker onze klanten, van profiteren. Ik verwacht dat wij met Visma onze koers, die gebaseerd is op innovatie en groei, kunnen continueren.” 

Eén nieuw logo

Roxit zal per direct het Visma Roxit (endorsed) logo hanteren, maar voert in de communicatie verder de naam Roxit. De softwareproducten krijgen te zijner tijd nieuwe namen, allemaal startend met Rx. gevolgd door een productnaam. Er is ook een nieuwe website live: vismaroxit.nl.