wadden

Het Netherlands Space Office en GeoBusiness NL nodigen u van harte uit voor de workshop energietransitie en satellietdata: woensdagmiddag  28 oktober 2020. Tijdens deze sessie gaan we met elkaar  bekijken welke informatiebehoefte er is in Nederland met betrekking tot het thema energietransitie en welke daarvan misschien door satellietdata ingevuld zou kunnen worden. We willen het ruimtevaartwerkveld en energietransitie - werkveld met elkaar kennis laten maken en onderzoeken hoe satellieten kunnen helpen bij de benodigde informatievoorziening. Het gaat ons hierbij zowel om de informatie behoefte over de gebouwde omgeving, als ook om de informatiebehoefte als het gaat om de monitoring van de effecten van verschillende maatregelen, natuur, landbouw etc.

midden

Onder leiding van Douwe Blanksma (Ruimteschepper, Smarticipatie en bestuurslid GeoBusiness NL) presenteren Marja Exterkate (programmamanager Vivet) en Jaya Sicco Smit (Strategisch Adviseur Duurzaamheid Vivera) hun uitdagingen en databehoefte voor de energietransitie en databehoefte bij woningcoöperaties. In het tweede deel van de workshop zullen we een rondetafelgesprek voeren met zowel de aanwezigen als de deelnemers via Teams. Doel is om met elkaar te bespreken op welke gebieden satellietdata van toegevoegde waarde kunnen zijn bij de energietransitie.

 

Wanneer:           Woensdag 28 oktober 2020 van 15.00 tot 17.00 uur
Waar:                   De sessie wordt live gestreamd via MicroSoft Teams vanuit Space Expo in Noordwijk
Voor wie:           (geo)Bedrijfsleven, gemeenten, waterschappen, provincies, overheidsorganisaties, kennisinstellingen, ruimtevaart bedrijven
Aanmelden:       Aanmelden kan via dit webformulier. U krijgt dan een paar dagen van te voren de link naar Teams
Voorbereiding:  Er wordt door het NSO op 13 oktober 2020 van 16.00 tot 17.00 een voorbereidende webinar georganiseerd over satellietdata en het satellietdataportaal.

 

Programma workshop energietransitie en satellietdata
14.45 uur               Digitale inloop
15.00 uur               Welkom en inleiding door Harm van de Wetering directeur NSO
                                Inleidingen thema energietransitie

    • Marja Exterkateprogrammamanager Vivet over de databehoefte in de energietransitie
    • Jaya Sicco Smit, Strategisch Adviseur Duurzaamheid Vivera over de databehoefte bij de woningcorporatie

16.00 – 16.05          korte pauze
16.05 uur               Satellietdata, een korte introductie
16:10 uur               Rondetafelgesprek olv Douwe Blanksma met inleiders energietransitie, medewerkers NSO,
                                experts GeoBusiness NL en online deelnemers over welke data behoefte ingevuld zou
                                kunnen worden met satellietdata
16.50 – 17.00         Wrap-up en afsluiting

 

rotterdam

Over de energie transitie en samenwerking NSO en GeoBusiness NL
De rijksoverheid stelt zich ten doel om in 2050 de energievoorziening helemaal duurzaam te hebben in de strijd tegen klimaatverandering. Deze energietransitie is een stevige uitdaging die alleen kan slagen als we de effecten van maatregelen goed kunnen monitoren. In hoeverre kunnen data die satellieten leveren daarbij helpen?  

Het Netherlands Space Office en GeoBusiness NL willen het ruimtevaartwerkveld, energietransitie -werkveld en het geo-werkveld met elkaar kennis laten maken en onderzoeken hoe satellieten kunnen helpen bij de benodigde informatievoorziening. 

Deze workshop is de eerste in een reeks workshops welke GeoBusiness NL samen met het NSO organiseert met als doel het bevorderen van het gebruik van satellietdata. De workshops zijn gezamenlijke verkenningen van de mogelijkheden op welke gebieden satellietdata een toegevoegde waarde zijn bij de grote maatschappelijke uitdagingen van dit moment zoals de Energietransitie, klimaat en klimaatadaptie, Gezondheid en zorg, Landbouw en voedsel, Veiligheid, Duurzame mobiliteit en Stikstofreductie en natuurherstel.

Vanuit GeoBusiness NL zoeken wij met onze leden continue naar nieuwe toepassingen voor onze producten en dienstverlening met geo-technologie en data. Wij richten ons hierbij op nieuwe markten en maatschappelijke thema's. In deze zoektocht zoeken wij ook de samenwerking met andere brancheorganisaties, koepels en kennisinstituten.

Deltares is een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Samen met Deltares onderzoeken wij momenteel mogelijkheden tot samenwerking met een wederzijds voordeel. Belangrijke thema's zijn bodem en grondwateronderzoek, geo-engineering en duurzame ontwikkelingen op het gebied van milieu en ecosystemen.

Deltares heeft ons ook gevraagd om onze leden te wijzen op de mogelijkheid en aanbod voor een 1-daags Technologie Consult,  waarbij een Deltares-expert zich kosteloos over de technologische vraag van een MKB ondernemer buigt. 

Alle informatie over dit aanbod kunt je lezen op de website van Deltares.

Deltares Tech Consult 

 

 

De DG Groep uit Woerden is per 1 augustus 2020 lid geworden van GeoBusiness Nederland. Zij zijn actief en toonaangevond in het domein Beheer Openbare Ruimte. 

DG Groep biedt een breed scala van diensten en producten voor de buitenruimte en onderscheidt zich door het leveren van maatwerk. Zij creëren meerwaarde door combinatie en integratie van expertise vanuit verschillende hoeken: planuitwerking, beheer, beleid, informatisering en automatisering. 

Voor meer informatie zie de website van de DG Groep

Op initiatief van de lidbedrijven InArea en de DG Groep wordt de oprichting van een nieuwe Special Interest Group (SIG) binnen het vakgebied Beheer Openbare Ruimte (BOR) onderzocht.

Woensdag 9 september j.l.  werd in Amersfoort een startbijeenkomst georganiseerd voor dit initiatief. Dertien bedrijven, waaronder zeven bedrijven die nog geen lid zijn van de vereniging, gingen met elkaar in gesprek over de uitdagingen in het BOR domein voor het bedrijfsleven.  Er is bij de bedrijven in het BOR-Domein behoefte aan samenwerking en overleg, om gezamenlijk vanuit een gedeelde visie met één stem vertegenwoordigt te zijn in de relatie en gesprekken met de overheidspartners in het BOR-domein.

Eind oktober 2020 wordt een tweede overleg gepland. Geïnteresseerde bedrijven die willen meedoen in deze nieuwe werkgroep zijn van harte welkom!

 

 

Geodan en GOconnectIT gaan samen verder!

Geodan zich de afgelopen 35 jaar ontwikkeld tot een van de marktleiders op het gebied van location intelligence. Vanuit deze positie gaan zij een nieuw hoofdstuk toevoegen aan hun geschiedenis. Om daarin waarde en duurzame groei te blijven creëren heeft Geodan besloten besloten om de krachten te bundelen met GOconnectIT. Zij zijn een leverancier van innovatieve en specialistische software-oplossingen voor de infrabranche en een sterke partij die de activiteiten van Geodan aanvult en sterker maakt. 

Daarbij geven de groeiambities van de GOconnectIT Group (GOconnectIT, GO WIBON (voorheen Geodan Van den Berg), Swiss Knife en Geodan) de mogelijkheid de eigen marktpositie verder uit te breiden en te verstevigen. Binnen de samenwerking zal Geodan zelfstandig blijven opereren. Geodan blijft dus Geodan. 

Lees meer over deze ontwikkeling op de Geodan website.