Op 16 februari 2018 zal het 10de Nationaal Geografische en Planologisch Symposium (NGPS) plaatsvinden met als thema: 'The Challenge, Re-thinking Climate change'. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement - met een tiende editie in 2018.
 
Het NGPS zoket partners die kunnen helpen dit symposium mogelijk te maken. Als partner kunt u het NGPS steunen met een financiële bijdrage in de orde van € 50 tot € 500. Met deze bijdrage kan een eigen workshop of lezing worden georganiseerd en ontvangt de partner een aantal vrijkaarten voor het Symposium. Door deze ondersteuning wordt een groot netwerk bereikt van meer dan 1500 studenten verdeeld over de eerder genoemde studieverenigingen: ambitieuze en mogelijk toekomstige werknemers.
 
Neem voor partner mogelijkheden of informatie contact op met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Voor meer informatie:
 
Of kijk eens op website:  Website NGPS SymposiumFacebook; of LinkedIn NGPS
 
 
Over het Symposium
 
Het Symposium zal plaatsvinden in Wageningen, met de WUR (Wageningen Universiteit) als gastheer.
Dit evenement wordt altijd georganiseerd vanuit een samenwerking van alle studieverenigingen Geografie, Planologie en Milieu.
Hiertoe behoren LBN Battuta – Groningen, Sarphati – Amsterdam, Mundus – Nijmegen, Vugs - Utrecht en Genius Loci – Wageningen. 
 
Op dit evenement komen studenten van deze verschillende studies bijeen. Elke stad heeft zijn eigen kijk en een andere invalshoek op het thema. Dit zorgt ervoor dat er op het NGPS interessante interacties en discussies plaatsvinden. Dit biedt een prettig platform om ambitieuze studenten en jonge professionals te ontmoeten in een officieuze sfeer.
 
Met het vraagstuk "hoe kunnen we omgaan met de klimaatverandering" gaan we naast de risico's die klimaatverandering ons brengt, ook de mogelijkheden die klimaatverandering ons biedt exploreren. Hiermee wordt getracht een frisse blik op het klimaatvraagstuk te werpen, waar in de samenleving mee gewerkt kan worden.  Tijdens het symposium zullen verschillende interessante sprekers het hebben over de risico’s en kansen die in klimaatverandering liggen. ​Ook zijn er interactieve workshops, waarbij de bezoekers zelf met het thema aan de slag kunnen. Enkele sprekers en/of workshopbegeleiders zijn o.a.: Milou van Mourik van het ministerie van Milieu, Leon Valkenburg van ingenieursbureau Witteveen en Bos en Frank Wouters van Geoserve.

Alleen voor leden van GeoBusiness Nederland

De Commissie Onderzoek en Onderwijs van GeoBusiness Nederland nodigt u uit om mee te denken over aanbevelingen om het ‘geo-onderwijs’ in Nederland te verbeteren en beter te laten aansluiten op de vraag vanuit het werkveld.

De uitdaging:
Een van de speerpunten van de Commissie Onderzoek en Onderwijs in 2018 is gericht op het beter laten aansluiten van het ‘geo’-onderwijs op de vraag en behoefte vanuit het werkveld. Daarom wil de commissie het initiatief nemen om vanuit het bedrijfsleven input te geven aan het ontwikkelen van een aantal modules en bouwstenen om de noodzakelijke basiskennis voor de verschillende aspecten van geodesie en geo-informatie te borgen, zowel in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs.

De aanpak:
Om de juiste input te verzamelen voor deze te ontwikkelen modules en bouwstenen wil de commissie een werksessie organiseren met vertegenwoordigers vanuit de leden van GeoBusiness Nederland.
Op basis van deze input zullen modules en bouwstenen worden geformuleerd die verder kunnen worden uitgewerkt door onderwijsinstellingen.
Deze modules en bouwstenen kunnen de basis vormen voor een certificering.

Over de werksessie:
Wat: Werksessie Commissie Onderzoek en Onderwijs
Wanneer: Vrijdag 2 februari 2018 van 12.00 – 16.00 uur (inclusief lunch)
Waar: GeoBusiness Nederland in Amersfoort

Het aantal plaatsen is beperkt (max 15 personen).
Leden van GeoBusiness Nederland kunnen zich aanmelden via deze linkaanmelden Werksessie Onderwijs

 

Dinsdag 19 december vond alweer de vierde informatiebijeenkomst plaats van het het GeoBusiness Nederland programma Omgevingswet. Sprekers waren Marcel Tieman (Business Development Manager Gemeente Amsterdam) die vanuit een gebruikersperspectief liet zien hoe de Gemeente Amsterdam omgaat met de Omgevingswet. Voor de 30 aanwezigen was dit een zeer aansprekend verhaal.

Daarna was Joyce de Jong (Programma Manager Omgevingswet DSO)  aan de beurt. Zij gaf een eerste reactie op de markttoets DSO en gaf een interessante demo van wat er nu allemaal al kan binnen het DSO en de landelijke voorziekning. Begin januari zullen de presentaties gedeeld worden.

20171219 Foto 01

 

Openbare uitnodiging: Denk mee met de ontwikkeling van de standaarden voor de omgevingsdocumenten!

De Omgevingswet komt eraan. Belangrijk onderdeel van deze wet is de digitale ondersteuning ervan. Door onder meer omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar te maken, kunnen burgers en bedrijven straks met één klik op de kaart relevante informatie krijgen over hun eigen leefomgeving. Hiervoor wordt een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in het leven geroepen: daarmee worden digitale omgevingsdocumenten volgens bepaalde afspraken opgesteld en uitgewisseld. Dit soort afspraken samen heet ook wel een standaard. Hier is dat de STOP-standaard met voor elk type omgevingsdocument een specifiek toepassingsprofiel (TPOD)

Een aantal toepassingsprofielen (TPOD’s) voor omgevingsdocumenten (de kerninstrumenten) is vanaf februari 2018 als versie 0.85 beschikbaar voor Publieke Consultatie.

Het Programma DSO ontwikkelt een algemene standaard voor overheidsbesluiten (STOP) die dus voor de Omgevingswet wordt verbijzonderd met specifieke toepassingen voor de omgevingsdocumenten (TPOD’s). Ook de Omgevingswet zelf brengt grote veranderingen met zich mee. 

Graag willen we het werkveld informeren over-  en betrekken bij-  de ontwikkelingen van deze standaard. De Standaard is nog in ontwikkeling, ook in 2018 zullen diverse activiteiten worden georganiseerd om het werkveld te betrekken. De publieke consultatie is daar onderdeel van. Begin 2019 moet de Standaard in versie 1.0 opgeleverd worden.

Op donderdag 15 februari 2018 organiseren wij een informatie-sessie over de documenten waarvoor de consultatie na 15 februari open staat. De informatie sessie is gericht op de inhoud, het gebruik en de (technische) werking van de standaard. De informatie-sessie vormt het startpunt voor de Publieke Consultatie. Na deze sessie worden de deelnemers en anderen in de gelegenheid gesteld hun feedback op de standaard te geven. Met jullie input kunnen wij verder met de ontwikkeling van de standaard, dus we hopen op jullie enthousiaste deelname!

De informatie-sessie voor de Publieke Consultatie van de Standaarden Omgevingswet wordt gezamenlijk georganiseerd met het project Handvatten voor het Omgevingsplan, dat zogenaamde Staalkaarten gaat opleveren. In de ochtend zal er gelegenheid zijn om deel te nemen aan werksessies over de eerste Staalkaarten binnen dit project. Het ochtendprogramma is alleen toegankelijk voor community-leden, en na aanmelding bij het project Handvatten voor het Omgevingsplan. Leden worden hiervoor via mail uitgenodigd. Deelnemers aan het ochtendprogramma kunnen ook deelnemen aan de informatiesessie voor de Publieke Consultatie in de middag. Hiervoor moeten zij zich apart opgeven (zie onder). 

Informatie sessie Publieke Consultatie Standaarden voor de Omgevingswet:

Datum: 15 februari 2018

Tijdstip: 13.00 – 17.00uur

Locatie: Midden van het land

Opgave om deel te nemen aan deze sessie is noodzakelijk en kan via een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inschrijving voor de sessie van 15 februari sluit op 9 februari 2018, of wanneer het maximumaantal (150) deelnemers is bereikt.

GeoBuziness Nederland is per 1 januari 2018 lid van MKB-Nederland. Dit besluit is genomen tijdens de ALV van 21 november 2017.

Door het lidmaatschap van MKB-Nederland kan de vereniging nog slagvaardiger gaan acteren op een aantal belangrijke beleidsterreinen, zoals de relatie met de overheid (Professionalisering aanbestedende overheid en 'De markt tenzij'); innovatie en zichtbaarheid in Topsectoren; certificering en keurmerken; internationalisering; en onderwijs (arbeidsmarkt).

GeoBusiness Nederland is lid van de volgende commissies / werkgroepen binnen VNO-NCW / MKB-Nederland: Commissie Beroepsonderwijs Nederland (CBON), Commissie Overheidsaanbesteding en Commissie Innovatie. 

Daarnaast is er regelmatig overleg in programmabijeenkomsten over de Omgevingswet en Energietransitie en Klimaat.

De leden van GeoBusiness Nederland hebben ook toegang tot de commissies en werkgroepen die relevant zijn voor de uitvoer van onze lobbyagenda. Dit zal wordt vormgegeven via de commissies en SIG's van GeoBusiness Nederland.  

Lerden die interesse hebben om GeoBusiness Nederland te vertegenwoordigen binnen MKB-NL in een van de genoemde commissies kunnen hierover contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Plaatje MKB