Branche-organisatie GeoBusiness Nederland wil nieuwe vormen van samenwerking onderzoeken tussen het bedrijfsleven en de overheid in een nieuw op te starten InnovatieLab Omgevingswet.

Lees hier het hele artikel van Remco Takken in GIS-Magazine (29-5-2018)

Op 22 en 23 mei 2018 was GeoBusiness Nederland aanwezig bij een succesvolle MKB-dag in Brussel.Op 22 en 23 mei organiseerde het Brusselse kantoor van MKB-Nederland en VNO-NCW een MKB-dag in Brussel. Tijdens dit programma spraken vertegenwoordigers van mkb-brancheorganisaties namens hun leden met afgezanten van EU-instellingen. De stand van zaken van het mkb in Europa en de vooruitzichten op het gebied van Europese wet- en regelgeving kwamen volop aan bod. De sprekers kregen ook de nieuwe EU-lobbyagenda van MKB-Nederland overhandigd. Zie voor meer informatie

Net als vele andere brancheverenigingen is GeoBusiness Nederland partner geworden van AVG Verenigingen (Lijst met partners AVG Verenigingen) . Daardoor kunnen alle GeoBusiness Nederland-leden hulp krijgen om te voldoen aan de eisen van de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Er is een 15-stappenplan ontwikkeld. Wie alle stappen goed doorloopt en de instructies opvolgt, voldoet aan de eisen van de wet. Leden van GeoBusiness Nederland krijgen een korting van 50% op gebruik van het programma. Alle hoofdcontactpersonen krijgen hierover een e-mail. Kijk voor meer informatie op de website AVG voor het MKB.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland een brochure uitgebracht over wat de AVG betekent voor de ondernemer. Lees de brochure op onze startpagina AVG.

VOOR TECHNISCHE PROJECTEN IS NOG GELD BESCHIKBAAR!

Per 11 mei 2018 is het budget voor klinische ontwikkelingsprojecten met € 10 miljoen verhoogd naar € 30 miljoen. Het budget voor technische ontwikkelingsprojecten blijft ongewijzigd vastgesteld op € 40 miljoen.

Voor technische ontwikkelingsprojecten is nog ruim voldoende budget beschikbaar en kunnen nog aanvragen worden ingediend. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktsperspectief. Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven, kunnen profiteren van het Innovatiekrediet. Heeft u plannen voor een baanbrekende innovatie: kijk op de website (www.rvo.nl/subsidies-regelingen/innovatiekrediet), of vraag vrijblijvend advies door middel van de quick-scan (www.rvo.nl/subsidies-regelingen/quickscan-innovatiekrediet).

Ook met de verruiming met € 10 miljoen is het budget voor klinische ontwikkelingsprojecten flink overvraagd. Met de reeds in 2018 ingediende aanvragen zal de budgetverruiming naar verwachting spoedig zijn uitgeput. 

Met het Innovatiekrediet wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijdrage leveren aan de innovatiekracht en een duurzame groei van de Nederlandse economie.

De overheid vult met het Innovatiekrediet een gat op de kapitaalmarkt, waarbij innovatieve projecten niet geheel uit eigen middelen of door de markt kunnen worden gefinancierd. In deze fase is er nog geen omzet en zijn ondernemers druk bezig met het realiseren van hun innovatie doende om iets werkend te krijgen.