Sneltesten

Naar aanleiding van de persconferentie van 8 maart 2021 het volgende over senltesten.

Zodra meer duidelijk is over het verkrijgen en inzetten van sneltesten via werkgevers, wordt dat gepubliceerd op de nieuwspagina van de Helpdesk corona Bouw&Techniek. Leden van GeoBusiness NL kunnen gratis gebruik maken van deze Helpdesk..

Bericht 25 februari 2021

Vanaf 2016 hanteren steeds meer gemeenten de door VNG Realisatie opgestelde Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT, beter bekend als de GIBIT. In februari van dit jaar stelt het bestuur van de VNG de geactualiseerde GIBIT 2020 vast. Belangrijkste wijziging is de toevoeging van een Toolbox en een Overeenkomstengenerator. De website van de VNG vermeldt dat de voorwaarden daarmee ‘leveranciersvriendelijker’ zijn gemaakt. 

Camille van der Harten deed mee aan een vraaggesprek in iBestuur over 4 jaar GIBIT.

Lees het volledige artikel op de website van iBestuur.

 

Bericht: 10 februari 2021

GeoBusiness NL is lid van de werkgeversorganisatie MKB-Nederland en is ook actief in een aantal commissies die MKB-Nederland samen met VNO-NCW faciliteert.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben vandaag een nieuwe visie gelanceerd met de titel: 'Ondernemen voor Brede Welvaart'. 

Na een uitgebreide dialoog met leden en de samenleving kiezen ondernemingsorganisaties voor een nieuw kompas dat zich richt op het bereiken van een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om die brede welvaart mogelijk te maken. Bovendien wil het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Met 'Brede Welvaart' als leidraad en een nieuwe rol in het samenspel met de overheid en de samenleving willen VNO-NCW, MKB-Nederland vormgeven aan een nieuw Rijnlands model. 

Meer informatie kun je vinden op de websites van VNO-NCW en MKB-Nederland.

10 uitgangspunten MLT

VNO NCW MKB inlay 12

Het Netherlands Space Office en GeoBusiness NL nodigen u van harte uit voor de  workshop klimaatadaptatie en satellietdata: dinsdagmiddag 9 maart 2021. Tijdens deze sessie zullen we aan de hand van presentaties van de Deltacommissaris Peter Glas , Adviseur Klimaatadaptatie bij RHDHV en branche ambassadeur klimaatadaptatie bij Koninklijke NLingenieurs Arnold Wielinga en klimaathydroloog Frederiek Sperna Weiland van Deltares bekijken welke informatiebehoefte er is in Nederland met betrekking tot het thema klimaatadaptatie en welke daarvan misschien door satellietdata ingevuld zou kunnen worden. We willen het ruimtevaart werkveld en klimaatadaptatie - werkveld met elkaar kennis laten maken en onderzoeken hoe satellieten kunnen helpen bij de benodigde informatievoorziening.

Wanneer:           Dinsdag 9 maart 2021 van 15.00 tot 17.00 uur (digitale inloop 14.45 uur)
Waar:                  De sessie wordt live gestreamd vanuit Space Expo in Noordwijk
Voor wie:            (geo)Bedrijfsleven, gemeenten, waterschappen, provincies, overheidsorganisaties, kennisinstellingen, ruimtevaart bedrijven
Aanmelden:       Aanmelden kan via dit webformulier. U krijgt dan een paar dagen van te voren de link toegestuurd.
Voorbereiding: Op 23 februari 2021 van 16.00 tot 17.00 wordt door het NSO het webinar 'Introductie Satellietdata'  georganiseerd. Aanmelden kan via de website van het NSO.

Programma workshop klimaatadaptatie en satellietdata
14.45 uur                           Digitale inloop
15.00 uur                           Welkom en inleiding door Harm van de Wetering directeur NSO
                                          Inleidingen thema klimaatadaptatie

  • Peter Glas, Deltacommissaris over de klimaatadaptatie en de uitdagingen voor Nederland.
  • Arnold Wielinga,Senior Adviseur water en klimaatadaptatie bij RHDHV en brancheambassadeur Klimaatadaptatie bij NLIngenieurs
  • Frederiek Sperna Weiland, In klimaat gespecialiseerd hydroloog bij Deltares over klimaatadaptatie en de toepasbaarheid van data.

16:15 uur                          Rondetafelgesprek met inleiders klimaatadaptatie, medewerkers NSO, experts GeoBusiness NL en online deelnemers over welke data behoefte ingevuld zou kunnen worden met satellietdata
16.50 – 17.00                   Wrap-up en afsluiting

Het gaat om de tweede workshop in een serie van 4 workshops met als doel het vergroten van het gebruik van satellietdata binnen het geo-werkveld.
De eerste workshop in deze serie met thema Energietransitie en Satellietdata vond plaats op 28-10-2020, werd uitgezonden vanuit Space Expo in Noordwijk en online bijgewoond door 150 mensen vanuit het geo-bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen en natuurlijk vanuit de satellietdata wereld en het NSO zelf.

Jong GeoBusiness is het platform voor en door jongeren in de geo-sector. Jong GeoBusiness organiseert activiteiten zoals bedrijfsbezoeken, workshops op het gebied van skills voor persoonlijke ontwikkeling en gezellige BBQ’s! Ben jij geïnteresseerd of ken je jongeren in je organisatie die hier mogelijk interesse in hebben? Laat het ons dan weten via deze knop:

Naamloos

‘Jong’ geluid laten horen!
Jong GeoBusiness is er om verjonging binnen de vereniging te realiseren, zodat een nieuwe generatie, die werkzaam is in de geo-sector, mee kan denken en bij kan dragen aan de toekomst van ons werkveld. En dat doen we natuurlijk op een leuke en gezellige manier, waar iedereen zelf ook nog wat van kan leren!

Wat organiseert Jong GeoBusiness
Zolang het niet mogelijk is om elkaar fysiek te ontmoeten zal de tijd gebruikt worden om een mix van interessante activiteiten klaar te zetten. Hierbij kan gedacht worden aan gezamenlijke activiteiten gericht op professionele ontwikkeling, zoals:

  • Bedrijfsbezoeken
  • Kennisbijeenkomsten
  • Workshops, bijvoorbeeld gericht op presenteren, profileren, en onderhandelen

Uiteraard is het creëren van het Jong Geobusiness platform ook het creëren van een plek waar jonge geo specialisten zich thuis kunnen voelen. Daarom worden er verschillende sociale activiteiten georganiseerd, om een kennisgemeenschap te vormen die elkaar verder helpt. Hierbij kan gedacht worden aan borrels en barbecues.

Zelf een actieve rol

Daarnaast is het ook mogelijk om direct een actieve rol in de vereniging in te nemen. Denk aan:

  • Het innemen van een actieve rol in commissies en platformen
  • Stukken schrijven voor de nieuwsbrief
  • Meelopen met een van de bestuursleden van de vereniging

Alles is vrijblijvend en kosteloos.