[b]BGI en VNBG samen in GeoBusiness Nederland[/b] Het Bedrijvenplatform Geo-Informatie (BGI) en de Vereniging van Nederlandse Bedrijven in de Geodesie en Geo-Informatie (VNBG) gaan fuseren. Doel is om de hele geo-sector, van landmeten en databeheer tot GIS en geo-ICT,
Vanaf vandaag is op internet de digitale wegenkaart van heel Nederland toegankelijk via OpenStreetMap. Klik [url=http://www.nrc.nl/economie/article772221.ece/empty.html]hier[/url] voor het artikel op nrc.nl.
Een afvaardiging van het BGI bestuur sprak onlangs met Harry Otten van Meteo Consult. Dit Wageningse weerbedrijf, nummer
De geo-infrastructuur in Nederland maakt een snelle ontwikkeling door. Niet alleen inhoudelijk, maar ook organisatorisch moeten de bakens worden verzet. Een volwassen geo-wereld denkt verder dan producten of processen. Zij denkt in ketens, waarbinnen de marktsector en de overheidsector elkaar ruimte bieden en elkaar sterker proberen te maken. Een moderne overheid behoort, nadat zij haar informatiebehoefte heeft vastgesteld, eerst na te gaan of daarin door bestaand aanbod kan worden voorzien. Met deze invalshoek in het achterhoofd zou het zinnig zijn om ook nog eens goed na te denken over hoe we de invulling van eigendom, productie en distributie zouden moeten organiseren voor bijvoorbeeld de topografische bestanden, de GBKN, luchtfoto
Minister Van der Hoeven van EZ heeft de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet zich nog wil beraden over het Wetsvoorstel markt en Overheid. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de reikwijdte ervan.