Op uitnodiging van de Waarderingskamer heeft het BGI besloten zitting te nemen in de Commissie Klankbord van de Waarderingskamer. Deze commissie adviseert de Waarderingskamer over maatschappelijke aspecten van de ontwikkelingen op het gebied van de uitvoering van de Wet WOZ. Gezien de samenstelling van de BGI-achterban zijn de voordelen voor het BGI om deel te nemen aan deze commissie evident.
Op dinsdag 7 november j.l. sprak het BGI-bestuur met de commissie openbaarmaking Nationaal Wegenbestand. Deze commissie is ingesteld door Rijkswaterstaat om bezwaren van betrokken partijen te consulteren en onafhankelijk advies uit te brengen over verder te nemen stappen aangaande de openbaarmaking van het NWB.
Binnen het project Geoloketten is onlangs onderzoek verricht naar de belemmeringen die wettelijke kaders en verstrekkingsvoorwaarden vormen voor de toegankelijkheid van geo-informatie voor o.m. het bedrijfsleven.
Op vrijdagmiddag 10 november a.s. organiseert het Bedrijvenplatform Geo-Informatie een themabijeenkomst rondom het thema Mobiliteit.
Het Strategieberaad WOZ-Datacenter van de VNG heeft per brief gereageerd op een verzoek van het BGI om opheldering te geven rondom de voorgenomen ontwikkeling van taxatieondersteunende software door de overheid.