Op dinsdag 7 november j.l. sprak het BGI-bestuur met de commissie openbaarmaking Nationaal Wegenbestand. Deze commissie is ingesteld door Rijkswaterstaat om bezwaren van betrokken partijen te consulteren en onafhankelijk advies uit te brengen over verder te nemen stappen aangaande de openbaarmaking van het NWB.
Op vrijdagmiddag 10 november a.s. organiseert het Bedrijvenplatform Geo-Informatie een themabijeenkomst rondom het thema Mobiliteit.
Het Strategieberaad WOZ-Datacenter van de VNG heeft per brief gereageerd op een verzoek van het BGI om opheldering te geven rondom de voorgenomen ontwikkeling van taxatieondersteunende software door de overheid.
Binnen het project Geoloketten is onlangs onderzoek verricht naar de belemmeringen die wettelijke kaders en verstrekkingsvoorwaarden vormen voor de toegankelijkheid van geo-informatie voor o.m. het bedrijfsleven.
Deze zomer is het RGI project Experimenteeromgeving van start gegaan. Het BGI is consortiumpartner in dit project. Binnen dit project heeft een uitgebreid consortium van bedrijven, overheden en kennisinstellingen de handen ineen geslagen om de ontwikkeling van innovatieve toepassingen met geo-informatie voor de consument een stuk eenvoudiger te maken.