Op vrijdag 27 januari jl. organiseerden het BGI, de TU Delft en Wageningen Universiteit in de Haagse Lobby een conferentie over de belemmeringen voor het realiseren van value-added GI services. Het BGI blikt terug op een zeer geslaagde dag.
Op 8 september organiseerde het BGI met de VNBG en het GIN een bijeenkomst over grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederlandse en Duitse geo-bedrijven. Aanleiding voor de bijeenkomst was het Duitse Intergeo Congres, op 4 oktober in Dusseldorf. Tijdens dit congres wordt Duitse en Nederlandse bedrijven gelegenheid tot matchmaking geboden: de mogelijkheid om wederzijds contacten te leggen met het oog op samenwerking.
Op 13 juli jl. heeft een delegatie van het BGI gesproken met de Raad van Bestuur van het Kadaster, naar aanleiding van het voornemen van het Kadaster om een eigen RTK-GPS netwerk op te zetten en de brief die het BGI de minister van VROM hierover heeft gestuurd.
Op 14 september jl. sprak een delegatie van het bestuur van het BGI met de nieuwe plaatsvervangend secretaris-generaal van VROM, Peter Welling, en Noud Hooyman, beleidsco
Op 14 oktober jl. sprak een afvaardiging van het bestuur van het BGI met Mark Frequin, directeur - generaal op het ministerie van Economische Zaken. Onderwerp van gesprek was 'Toegankelijkheid van Overheidsinformatie'.