De Brede Overleg en Adviesgroep (BOAG) e-Provincies heeft het concept convenant tussen BZK en de 12 provincies inzake verstrekking en hergebruik van geo-informatie onlangs aanvaard. Het convenant heeft tot doel om het beleid van de provincies wat betreft verstrekking en hergebruik van geo-informatie te uniformeren.
Op vrijdagmiddag 19 mei a.s. vindt de jaarlijkse ledenvergadering van het Bedrijvenplatform plaats. Traditiegetrouw wordt onderdak geboden door
In 2005 en de eerste maanden van 2006 heeft het BGI de volgende bedrijven als nieuwe leden mogen verwelkomen:
De door BGI ingediende subsidieaanvraag
Minister Dekker van VROM heeft onlangs per brief gereageerd op een reeds in mei 2005 ingediend verzoek van het BGI om opheldering rondom de bouw van een GPS netwerk door het Kadaster in samenwerking met RWS.