Hoewel het binnenlands gebruik van ICT toeneemt, nemen de investeringen in ICT af. De ICT- sector was tussen 1996 en 2000 is aanjager van economische groei, maar is volgens het CBS sinds 2001 een achterblijver. Het bericht staat in schril contrast met de waarschuwing begin dit jaar door de Europese Unie: Nederland moet meer investeren in ICT, om de achterblijvende groei in arbeidsproductiviteit (zelfs een daling in 2003) te ondervangen.

Op 24 maart vond de jaarlijkse ledenvergadering van het Bedrijvenplatform plaats.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt momenteel aan wetgeving waarin toegankelijkheid van overheidsinformatie wordt geregeld. Reden voor het BGI om op gesprek te gaan.
Het BGI heeft een brief gestuurd naar minister Dekker van VROM over het opzetten van een GPS

In verband met een nieuwe baan vertrekt de huidige secretaris bij het BGI. Daarom zoekt het BGI een nieuwe secretaris. Zie op deze website voor de vacatureomschrijving.