Onder de kop 'Doorbraak bij geo-data' verscheen het BGI de afgelopen week in de landelijke pers met de werkconferentie rondom het project 'Geo-data, van verstrekking naar toegang'.
[url=http://www.vrom.nl/pagina.html?id=30830]Persbericht[/url] Op initiatief van het BGI vond op 14 februari jl. bij het Ministerie van VROM de eerste GeoMeeting plaats. De hele geo-sector had zich verzameld om deel te nemen aan dit stakeholdersoverleg: GI-beraad, GIN, GIMAplus, GeoNovum, RGI en het bedrijfsleven via VNBG en BGI. Onder voorzitterschap van plv. SG Peter Welling discussieerde het gezelschap over onderwerpen waar de hele geo-sector belang bij heeft.
Op initiatief van het BGI nemen het Ministerie van VROM en het BGI het voortouw in het organiseren van een Geoforum voor de ontwikkeling van een breed gedragen toekomstvisie voor de geo-informatie sector. Op 14 februari a.s. ontmoeten het GI-Beraad, GIN, onderwijs en wetenschap (GIMAplus), Geonovum en het geo-bedrijfsleven (BGI en VNBG) elkaar voor de eerste bijeenkomst. Doel van de bijeenkomst is om een start te maken met een gezamenlijke visie binnen de sector en de belangrijkste agendapunten voor de komende tijd te benoemen. Daarnaast is het doel de organisatorische capaciteit van de sector te vergroten door te kijken waar gemeenschappelijke belangen liggen en hoe we elkaar kunnen versterken.
Op dinsdag 13 februari jl. organiseerde het consortium van het RGI project \"Geo-data, van verstrekking naar toegang\" haar tweede werkconferentie. Het project onderzoekt de obstakels die vrije beschikbaarheid van geo-data in de weg staan, probeert alternatieven te ontwikkelen en deze kwestie op de bestuurlijke agenda te krijgen en te houden.
Het bij Ruimte voor Geo-Informatie (RGI) ingediende projectvoorstel