Minister Dekker van VROM heeft onlangs per brief gereageerd op een reeds in mei 2005 ingediend verzoek van het BGI om opheldering rondom de bouw van een GPS netwerk door het Kadaster in samenwerking met RWS.
Op 13 januari 2006 heeft het BGI een subsidieaanvraag ingediend bij het programma Ruimte voor Geo-Informatie (RGI). Het projectvoorstel is getiteld
Op 8 september organiseerde het BGI met de VNBG en het GIN een bijeenkomst over grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederlandse en Duitse geo-bedrijven. Aanleiding voor de bijeenkomst was het Duitse Intergeo Congres, op 4 oktober in Dusseldorf. Tijdens dit congres wordt Duitse en Nederlandse bedrijven gelegenheid tot matchmaking geboden: de mogelijkheid om wederzijds contacten te leggen met het oog op samenwerking.
Op vrijdag 27 januari jl. organiseerden het BGI, de TU Delft en Wageningen Universiteit in de Haagse Lobby een conferentie over de belemmeringen voor het realiseren van value-added GI services. Het BGI blikt terug op een zeer geslaagde dag.
Op 14 september jl. sprak een delegatie van het bestuur van het BGI met de nieuwe plaatsvervangend secretaris-generaal van VROM, Peter Welling, en Noud Hooyman, beleidsco