Agenda

29 / 10 / 2019
Ministerie van BZK - Den Haag
29 / 10 / 2019
GeoBusiness Nederland - Amersfoort
31 / 10 / 2019
GeoBusiness Nederland (Visiom) - Amersfoort
10 / 11 / 2019
Guandong & Hongkong (China)
11 / 11 / 2019
Amsterdam
12 / 11 / 2019
GeoBusiness Nederland - Amersfoort
13 / 11 / 2019
Terracarta - Edisonstraat 6, 7903 AN Hoogeveen
19 / 11 / 2019
1931 - 's-Hertogenbosch
20 / 11 / 2019
1931 - 's-Hertogenbosch
4 / 12 / 2019
Amersfoort
29 / 1 / 2020
volgt
7 / 4 / 2020
Amsterdam
10 / 5 / 2020
Amsterdam
11 / 6 / 2020
GeoBusiness Amersfoort
25 / 6 / 2020
volgt
15 / 10 / 2020
volgt