Terug naar het overzicht

Werksessie Commissie Onderzoek en Onderwijs

2 februari 2018 van 12.00 tot 16.00 uur
GeoBusiness Nederland in Amersfoort

Alleen voor leden van GeoBusiness Nederland

De Commissie Onderzoek en Onderwijs van GeoBusiness Nederland nodigt u uit om mee te denken over aanbevelingen om het ‘geo-onderwijs’ in Nederland te verbeteren en beter te laten aansluiten op de vraag vanuit het werkveld.

De uitdaging:
Een van de speerpunten van de Commissie Onderzoek en Onderwijs in 2018 is gericht op het beter laten aansluiten van het ‘geo’-onderwijs op de vraag en behoefte vanuit het werkveld. Daarom wil de commissie het initiatief nemen om vanuit het bedrijfsleven input te geven aan het ontwikkelen van een aantal modules en bouwstenen om de noodzakelijke basiskennis voor de verschillende aspecten van geodesie en geo-informatie te borgen, zowel in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs.

De aanpak:
Om de juiste input te verzamelen voor deze te ontwikkelen modules en bouwstenen wil de commissie een werksessie organiseren met vertegenwoordigers vanuit de leden van GeoBusiness Nederland.
Op basis van deze input zullen modules en bouwstenen worden geformuleerd die verder kunnen worden uitgewerkt door onderwijsinstellingen.
Deze modules en bouwstenen kunnen de basis vormen voor een certificering.

Over de werksessie:
Wat: Werksessie Commissie Onderzoek en Onderwijs
Wanneer: Vrijdag 2 februari 2018 van 12.00 – 16.00 uur (inclusief lunch)
Waar: GeoBusiness Nederland in Amersfoort

Het aantal plaatsen is beperkt (max 15 personen).
Leden van GeoBusiness Nederland kunnen zich aanmelden via deze linkaanmelden Werksessie Onderwijs