Terug naar het overzicht

BGT Najaarsbijeenkomst Noord

5 oktober 2017
Provinciehuis Assen

GeoBusiness Nederland is door het SVB-BGT gevraagd om de inbreng van het bedrijfsleven tijdens de BGT contactdagen te coördineren.

BGT-contactdagen
Het SVB-BGT organiseert in het najaar van 2017 vier regionale contactdagen in samenwerking met het Kadaster, het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), DataLand, het Gemeentelijk Geo-Beraad en GeoBusiness Nederland.

Dit jaar staan de BGT contactdagen in het teken van samenwerking en samenhang tussen BGT en BAG 2.0. Het thema is: "De BGT en BAG in samenhang ontwikkelen". Daarnaast wil SVB-BGT het bedrijfsleven bij het inhoudelijke programma betrekken. Daarbij kan worden gedacht aan het presenteren van nieuwe innovaties op het gebied van inwinning, beheer en toepassingen met BGT en BAG.

Bedrijven zijn onderdeel van het programma
GeoBusiness Nederland is gevraagd om de inbreng vanuit het bedrijfsleven hierin te coördineren. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van het succesvolle concept dat wij ook hebben toegepast tijdens het DataLand Congres 2017. Dit betekent dat de deelnemende bedrijven zich presenteren met een kleine stand en daarnaast gezamenlijk onderdeel zijn van het programma. Tijdens twee parallelsessies geven de bedrijven hun inhoudelijke bijdrage op de bedrijvenmarkt. Onder leiding van GeoBusiness Nederland zal de inhoud en presentatie van de bijdrage gezamenlijk worden bepaald. Daarbij kunt u er van uitgaan dat het contact met de deelnemers zo optimaal mogelijk zal zijn. Naast deze gezamenlijke bijdrage kunnen de bedrijven zich ook nog presenteren tijdens de lunch, pauze en de afsluitende borrel.

Informatie en aanmelden
GeoBusiness Nederland nodigt haar leden uit om deel te nemen aan 1 of meerdere regionale contactdagen.  Het symposium vindt plaats in de middag op de volgende dagen:

Donderdag 5-10-2017 BGT en BAG 2.0 contactdag Noord (Provinciehuis Assen)
Donderdag 12-10-2017 BGT en BAG 2.0 contactdag Oost (Theater Buitensoos Zwolle)
Donderdag 2-11-2017 BGT en BAG 2.0 contactdag Zuid (Provinciehuis ’s-Hertogenbosch)
Donderdag 9-11-2017 BGT en BAG 2.0 contactdag West (Provinciehuis Utrecht)

De kosten zijn € 750,- per bedrijf per contactdag.  Het aantal beschikbare plaatsen zijn 12 bedrijven per contactdag.

Aanmelden kan tot en met vrijdag 1 september 2017 bij GeoBusiness Nederland via deze: REGISTRATIELINK.

Voorbereiding
De eerste voorbereidende bijeenkomst met alle deelnemende bedrijven vindt plaats op dinsdagmiddag 5 september 2017 om 14.00 uur bij GeoBusiness Nederland, zet u het alvast in uw agenda?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Camille van der Harten (c.vanderharten@geobusiness.nl) of Anke van Dellen (a.vandellen@geobusiness.nl).