Terug naar het overzicht

Informatie sessie Publieke Consultatie Standaarden voor de Omgevingswet

15 februari 2018 van 13.00 tot 17.00 uur
Utrecht

Openbare uitnodiging: Denk mee met de ontwikkeling van de standaarden voor de omgevingsdocumenten!

De Omgevingswet komt eraan. Belangrijk onderdeel van deze wet is de digitale ondersteuning ervan. Door onder meer omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar te maken, kunnen burgers en bedrijven straks met één klik op de kaart relevante informatie krijgen over hun eigen leefomgeving. Hiervoor wordt een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in het leven geroepen: daarmee worden digitale omgevingsdocumenten volgens bepaalde afspraken opgesteld en uitgewisseld. Dit soort afspraken samen heet ook wel een standaard. Hier is dat de STOP-standaard met voor elk type omgevingsdocument een specifiek toepassingsprofiel (TPOD)

Een aantal toepassingsprofielen (TPOD’s) voor omgevingsdocumenten (de kerninstrumenten) is vanaf februari 2018 als versie 0.85 beschikbaar voor Publieke Consultatie.

Het Programma DSO ontwikkelt een algemene standaard voor overheidsbesluiten (STOP) die dus voor de Omgevingswet wordt verbijzonderd met specifieke toepassingen voor de omgevingsdocumenten (TPOD’s). Ook de Omgevingswet zelf brengt grote veranderingen met zich mee. 

Graag willen we het werkveld informeren over-  en betrekken bij-  de ontwikkelingen van deze standaard. De Standaard is nog in ontwikkeling, ook in 2018 zullen diverse activiteiten worden georganiseerd om het werkveld te betrekken. De publieke consultatie is daar onderdeel van. Begin 2019 moet de Standaard in versie 1.0 opgeleverd worden.

Op donderdag 15 februari 2018 organiseren wij een informatie-sessie over de documenten waarvoor de consultatie na 15 februari open staat. De informatie sessie is gericht op de inhoud, het gebruik en de (technische) werking van de standaard. De informatie-sessie vormt het startpunt voor de Publieke Consultatie. Na deze sessie worden de deelnemers en anderen in de gelegenheid gesteld hun feedback op de standaard te geven. Met jullie input kunnen wij verder met de ontwikkeling van de standaard, dus we hopen op jullie enthousiaste deelname!

De informatie-sessie voor de Publieke Consultatie van de Standaarden Omgevingswet wordt gezamenlijk georganiseerd met het project Handvatten voor het Omgevingsplan, dat zogenaamde Staalkaarten gaat opleveren. In de ochtend zal er gelegenheid zijn om deel te nemen aan werksessies over de eerste Staalkaarten binnen dit project. Het ochtendprogramma is alleen toegankelijk voor community-leden, en na aanmelding bij het project Handvatten voor het Omgevingsplan. Leden worden hiervoor via mail uitgenodigd. Deelnemers aan het ochtendprogramma kunnen ook deelnemen aan de informatiesessie voor de Publieke Consultatie in de middag. Hiervoor moeten zij zich apart opgeven (zie onder). 

Informatie sessie Publieke Consultatie Standaarden voor de Omgevingswet:

Datum: 15 februari 2018

Tijdstip: 13.00 – 17.00uur

Locatie: Midden van het land

Opgave om deel te nemen aan deze sessie is noodzakelijk en kan via een mail aan T.Goverts@geonovum.nl

Inschrijving voor de sessie van 15 februari sluit op 9 februari 2018, of wanneer het maximumaantal (150) deelnemers is bereikt.