Image
Terug naar het overzicht

bijeenkomst Platform BIM 3D

15 september 2021 van 10.00 tot 12.00 uur
De Observant

Wie wil er deelnemen aan een Rondetafelgesprek van het Platform BIM en 3D?

Tijdens de laatste bijeenkomst van platform 3D/BIM en Circulaire Bouw is aangekondigd dat wij met de leden willen nadenken over de toekomstige activiteiten van dit platform. Ook als je nog nooit aanwezig bent geweest bij het platform maar wel een mening hebt over 3D, BIM en Digital Twins ben je van harte welkom. Er is plaats voor 20 personen.
Wij zien een hele duidelijke trend ontstaan naar onder andere het gebruik van Digital Twin. Diverse opdrachtgevers investeren met kennissessie en pilotprojecten. Welke kansen ontstaan er voor de GeoBusiness NL leden? Wij zijn van mening dat als de  leden samenwerken en/of een duidelijke visie hebben op deze ontwikkeling dit meer kansen biedt voor iedereen.
Wij hebben twee vragen:

  1. Hoe moet het Platform BIM en 3D zich verder ontwikkelen, wat verwachten de leden van dit platform?
  2. Is het toevoegen van de Digital Twin binnen het platform zinvol en welke stappen moeten we dan zetten?

Wij willen jullie uitnodigen om met ons van gedachten te wisselen over de invulling van dit thema. Vragen die wij graag beantwoord zien zijn:

  1. Hoe kunnen de leden van GeoBusiness NL zich het beste voorbereiden op deze marktverandering
  2. Welke definitie geven wij aan BIM en Digital Twin, wat betekent dat voor onze gemeenschappelijke dienstverlening.
  3. Welke organisaties houden zich bezig met 3D, BIM en Digital Twins, wie kennen we al en waar zou GeoBusiness NL zich bij moeten aan sluiten? (denk bijvoorbeeld aan DigiGO)
  4. De kansen en bedreigingen van digital twins gezien vanuit de GeoBusiness NL leden in relatie tot het speelveld markt-overheid
  5. Welke facetten van de Digital Twin kunnen de leden invullen.
  6. Hoe kunnen de leden samenwerken om beter voor de dag te komen.
  7. Hoe gaan de potentiële klanten ons vinden, hoe zorgen wij ervoor als een potentiële opdrachtgever iets wil met een Digital Twin, dat GeoBusiness het platform is om de juiste leverancier te vinden.

Vooraf aanmelden verplicht. Leden hebben een uitnodiging ontvangen.