Terug naar het overzicht

Planvorming en gebiedsontwerp met Digital Twins: een nieuwe dimensie!

18 februari 2021 van 13.20 tot 16.30 uur
online - Provincie Utrecht

Samenwerken aan ruimtelijke ontwikkeling is wat de provincie Utrecht drijft in onderzoek naar, en ontwikkeling van, de inzet van 3D simulaties en Digital Twins. De provincie ontwikkelt nieuwe instrumenten om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving bij ruimtelijke afwegingen. In deze KennisKring sessie van Ruimteschepper laat de provincie zien hoe ze tot het gebruik van deze nieuwe instrumenten zijn gekomen en wat de eerste veldtoepassingen kunnen zijn.

Het belangrijkste – op basis van Tygron – ontwikkelde instrument is gericht op optimale gebiedsgerichte omgevingskwaliteit. Hiermee kan gedurende het planproces in een 3D omgeving de omgevingskwaliteit en duurzaamheid in een gebied worden geïnventariseerd en gevisualiseerd. Door aanpassingen kan het plan worden geoptimaliseerd. Hierbij wordt de kwaliteit voor diverse kwaliteitsindicatoren weergegeven met rapportcijfers.

Zowel het proces, de indicatoren, en de praktijk van een eerste experiment worden gedemonstreerd inclusief uitkomsten en de lessen die daaruit getrokken zijn.

Meer informatie vind je hier.