Terug naar het overzicht

Informatiebijeenkomst SBIR Satellietdata ten behoeve van klimaatmitigatie en -adaptatie

8 april 2021 van 14.00 tot 15.00 uur
online

 

Op 8 april 2021 vindt een online webinar plaats over deze oproep. Het programma van de webinar ziet er als volgt uit:

  • 14:00 uur - presentaties met toelichting op de SBIR:
    - toelichting door NSO/RVO op de SBIR in het algemeen en procedures;
    - toelichting op de probleemstelling en vraagstelling.

  • 14:45 uur - korte vragenronde en afsluiting

Meer informatie en aanmelden op de webstie van NSO :