GeoBusiness Nederland wil weten hoe de markt ervoor staat en wat de ontwikkelingen en trends in de geo-branche zijn.

Daarbij gaat het om het: ‘ondernemers sentiment’, maar we willen ook weten hoe onze sector ervoor staat. Daarom onderzoeken wij jaarlijks onze sector en publiceren wij een 'Marktmonitor'.

In 2017 hebben wij in het najaar een onderzoek onder onze leden uitgevoerd. Er hebben 43 bedrijven meegedaan aan dit onderzoek. Dit onderzoek geeft een inzicht in de omvang van de geo-sector, de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen en de verwachtingen voor de toekomst.

De resultaten zijn te vinden in de Infographic-2017:

 

20171114 GeoBusiness NL Branchemonitor 2017 DEF

 

 


In 2016  is dit vier keer onderzocht.

Aan de vierde meting van 2016 hebben 40 bedrijven deelgenomen. Het resultaat van deze vierde meeting is te vinden in de Infographic Q4-2016.

 • Het beeld is net als in Q3 overwegend positief;

 •  Wat opvalt is dat meer bedrijven aangeven dat de omzetverdeling overheid/B2B gelijk is gebleven, de omvang van de totale geo-markt is volgens meer bedrijven gestegen;

 • Het rapportcijfer voor de Geo-branche is met een 7,4 gelijk gebleven. Het rapportcijfer voor het eigen bedrijf is weer terug op een 7,6.

Aan de derde meting van 2016 hebben 43 bedrijven deelgenomen. Het resultaat van deze derde meeting is te vinden in de Infographic Q3-2016:

 • Het beeld is net als in Q2 overwegend positief;

 •  Wat opvalt is dat meer bedrijven aangeven dat het aantal medewerkers gelijk is gebleven terwijl dit aantal in Q2 nog heel laag was;

 • Het rapportcijfer voor de Geo-branche is wederom gestegen, nu van een 7,3 naar een 7,4. Het rapportcijfer voor het eigen bedrijf is voor het eerst sinds de metingen gedaald van een 7,6 naar een 7,5.

Aan de tweede meting van 2016 hebben 38 bedrijven deelgenomen. Het resultaat van deze tweede meting van 2016 is te vinden in de Infographic Q2-2016:

 • Het beeld is net als in Q1 overwegend positief;

 • Wat opvalt is dat de werkgelegendheid nog sterker is toegenomen tov van Q2 2015;

 • Het rapportcijfer voor de Geo-branche is gestegen van een 7,2 naar een 7,3. Het rapportcijfer voor het eigen bedrijf is met een 7,6 gelijk gebleven.

Aan de eerste meting van 2016 hebben 40 bedrijven meegedaan. Het resultaat van de eerste meting van 2016 is te vinden in de Infographic Q1-2016:

 • Het over grote deel van de respondenten denkt dat de omvang van de geomarkt groter zal worden; 

 • Het overgrote deel van de respondenten denkt ook dat het aantal werknemers van het eigen bedrijf zal stijgen. 

 • Het beeld is overwegend positief. Als je deze monitor vergelijkt met de vorige, dan zijn bedrijven iets positiever (7,6 vs 7,5) over hun eigen positie en even positief over de markt (7,2). Als je het vergelijkt met de monitor van een jaar geleden dan zijn bedrijven zelfs beduidend positiever (7,2 vs 6,6) over de markt. De economie trekt aan en dat merken onze leden ook.

In 2015 is dit onderzocht door drie maal via korte enquêtes ‘trends’ te meten onder onze leden in de vorm van een panel.

De derde uitvraag voor 2015 is gedaan in oktober en deze keer hebben 37 lid-bedrijven meegedaan. De Infographic Q3-2015 toont de resultaten. Een aantal zijn hieronder uitgelicht:

 • Het rapportcijfer voor het eigen bedrijf is gestegen van een 6,6 naar een 7,2;

 • Driekwart van de bedrijven denkt dat het komende jaar het aantal medewerkers zal stijgen;

 • Ruim driekwart van de bedrijven denkt dat het komende jaar de omzet van het eigen bedrijf zal stijgen.

De tweede uitvraag voor 2015 is gedaan in juni en deze keer hebben 44 lid-bedrijven meegedaan. De  Infographic Q2-2015 toont de resultaten. Een aantal zijn hieronder uitgelicht: 

 • Bedrijven zijn iets positiever over het eigen bedrijf dan in Q1; 

 • De investeringen in innovatie nemen toe; 

 • T.o.v. Q1 zijn er in Q2 meer bedrijven die verwachten dat de omzet de komende tijd gelijk zal blijven.

De eerste uitvraag voor 2015 is gedaan in maart en er hebben 33 lid-bedrijven meegedaan aan deze eerste Geo Panel Monitor voor 2015. De Infographic Q1-2015 toont de resultaten:

 • Bedrijven zijn licht positief over Q1-2015 t.o.v. Q1-2014;

 • Het merendeel van de bedrijven denkt dat het aantal werknemers zal stijgen;

 • Het gebruik van open data neemt toe.

Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest de monitor in te vullen, dan verzoeken wij u vriendelijk dit de volgende keer wel te doen. Het kost u maar 5 minuten en er wordt niet naar cijfers of andere gedetailleerde informatie gevraagd.  Hoe meer bedrijven mee doen hoe betrouwbaarder de uitkomsten zullen worden. Houdt uw mailbox daarom goed in de gaten en doe mee!