Het onderzoek van de ondergrond en bodem zonder graven (geofysisch ofwel non-destructief onderzoek) is een specialistisch vakgebied. De niet-destructieve hydrografische en geofysische meettechnieken verschaffen informatie over de opbouw van de ondergrond, de locatie van structuren en objecten in de bodem en de hoogtes van het bodemoppervlak.  Er is veel mogelijk, maar veel ook niet. Deze keuze-assistent is bedoeld om een juiste richting aan te geven voor de juiste technieken. Alle betrokken partijen die aangesloten zijn bij GeoBusiness Nederland-BOGG bieden kwalitatief hoogwaardige oplossingrichtingen voor het onderzoekvan de ondergrond en bodem.

Start keuzehulp

Hydrografie en geofysisch bodemonderzoek op maat
's Werelds toonaangevende, onafhankelijke leverancier van geo-intelligence en asset integrity-oplossingen
Uw leverancier van meetapparatuur voor landmeetkundige-, geofysische- en hydrografische toepassingen
Jarenlange ervaring met de inzet van diverse geofysische meettechnieken
De bodem beter in beeld
Geofysisch onderzoek voor archeologie, explosieven en obstakels!
Specialist in het XYZ opsporen van kabels, leidingen & gestuurde boringen, met behulp van detectie maar ook met proefsleuf
Nederland in 3 D zowel boven - als ondergronds. De nieuwe dimensie in meten