Deze Keuze Assistent Geofysisch Onderzoek (KAGO) is bedoeld om een richting voor de inzet van de juiste technieken bij het onderzoek van de ondergrond. Dit onderzoek zonder graven (geofysisch ofwel niet-destructief onderzoek) is een specialistisch vakgebied.

De niet-destructieve geofysische en hydrografische meettechnieken verschaffen informatie over de opbouw van de ondergrond, de locatie van structuren en objecten in de bodem en de hoogtes van het bodemoppervlak.  Er is veel mogelijk, maar veel ook niet. Alle partijen die aangesloten zijn bij de SIG-BOGG van GeoBusiness Nederland bieden kwalitatief hoogwaardige oplossingrichtingen voor het onderzoek van de ondergrond. 

Meer informatie over de samenwerkende SIG BOGG lidbedrijven.

 

Start keuzehulp

Hydrografie en geofysisch bodemonderzoek op maat
's Werelds toonaangevende, onafhankelijke leverancier van geo-intelligence en asset integrity-oplossingen
Uw leverancier van meetapparatuur voor landmeetkundige-, geofysische- en hydrografische toepassingen
Jarenlange ervaring met de inzet van diverse geofysische meettechnieken
De bodem beter in beeld
Geofysisch onderzoek voor archeologie, explosieven en obstakels!
Specialist in het XYZ opsporen van kabels, leidingen & gestuurde boringen, met behulp van detectie maar ook met proefsleuf
Nederland in 3 D zowel boven - als ondergronds. De nieuwe dimensie in meten