Agel Adviseurs B.V.

www.ageladviseurs.nl

lidnummer 1151

Ruimtelijke ontwikkeling is een complex samenspel van partijen, vakdisciplines, regels en procedures. Als multidisciplinair adviesbureau is AGEL adviseurs hierin volledig thuis. Wij kennen niet alleen de ‘ins and outs’ van alle ontwikkelingsfasen en – onderdelen maar bieden bovenal het voordeel van een helicopterview. Hierbij is ‘zweven ’ons vreemd. Onze projectteam staan met beide benen op de grond.

Met onze zes werkvelden en 60 adviseurs begeleiden wij uiteenlopende opdrachtgever in Nederland en België van ‘idee tot en met uitvoering’.