Crotec

www.crotec.nl

lidnummer 1017

Crotec - De specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Ruimtelijke ordening (RO) is een belangrijk en complex proces. Belangrijk, omdat de burger recht heeft op actuele informatie over bijvoorbeeld bestemmingsplannen, structuurnota’s, projectbesluiten. Complex, omdat de informatievoorziening aan vele wettelijke eisen moet voldoen (IMRO, DURP en RO Standaarden 2008).

Daar komt bij dat gemeenten vele plannen tegelijk in verschillende fasen onder handen hebben. Het inzicht in de status van de diverse plannen, met ieder hun eigen proces, vormt dan een uitdaging.

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht tot digitalisering van ruimtelijke informatie per 1 januari 2010. Gemeenten, provincies en steden-bouwkundige bureaus zijn gebaat bij een gedegen oplossing voor digitale ruimtelijke planvorming en publicatie.

Crotec is gespecialiseerd in de driehoek van RO, GIS en ICT. Crotec biedt een integrale oplossing die naast software en weboplossingen ook technisch tekenwerk, advies en detachering omvat. Crotec is dé ideale partner als het gaat om digitale ruimtelijke informatievoorziening, met vestigingen in ’s-Hertogenbosch, Zwolle en Amsterdam.


Waarom zijn wij lid?
Crotec is lid geworden van GeoBusiness Nederland om een aantal redenen:

  • Sinds 1 januari 2011 is Crotec een full-service Geo ICT-bedrijf en dan hoor je hier thuis.
  • Goed dat er een branchevereniging is; deze steunen wij graag.
  • Bij GeoBusiness vindehn wij onze vakbroeders, dat vinden samenwerkers als wij zijn zeer waardevol.
  • Crotec wil graag participeren in denktanks en eventuele nieuwe ontwikkelingen. Dit vinden wij nuttig, leuk en inspirerend.
  • GeoBusiness Nederland kan indien nodig onze belangen vanuit markt behartigen.