Geodan

www.geodan.nl

lidnummer 1035

De oplossing voor elk geo-informatievraagstuk
Geodan heeft zich sinds 1985 ontwikkeld tot een van de meest toonaangevende geo-ICT-adviesbureaus in Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in ruimtelijke informatievoorziening en sterk in het toepassen van nieuwe, innovatieve technologieën. Dagelijks, en in meerdere landen, ondersteunen we onze klanten bij uiteenlopende (complexe) geo-informatievraagstukken door middel van advisering, interim management, maatwerk GIS-oplossingen, geografische data, internetoplossingen en opleidingen.

Geodan is een groeiende organisatie en bestaat momenteel uit ruim 120 creatieve geo-ICT professionals die veelal in multidisciplinaire projectteams werken. Deze teams vormen een bundeling van kennis op het gebied van data, technologie, beleidsdossiers, projectmanagement en plan procesbegeleiding. In verschillende projecten werken we nauw samen met wetenschappers en zakelijke partners in een internationaal netwerk. Zo gebruiken en integreren we, naast eigen en open source tools, producten van diverse, gerenommeerde leveranciers.

Geodan is innovatief met het gebruik en mede bepalen van nieuwe open standaarden en open source software, nieuwe manieren van interactie met geo-informatie via multitouch-interfaces, cloud computing, tiling en caching, web2.0 en 3.0 technieken voor bijvoorbeeld publieksparticipatieprojecten, crowdsourcing, signaleren van nieuwe geotrends in een vroeg stadium en die effectief inzetten in innovatieve projecten.
Zie ook www.geodan.nl