Geofoxx

www.geofoxx.nl

lidnnummer 1036

Geofoxx is een onafhankelijk milieu-adviesbureau dat, door het bieden van realistisch advies en concrete oplossingen voor vraagstukken op het gebied van bodem, water en milieu, een bijdrage wil leveren aan een veilige, duurzame en verantwoorde leefomgeving.

Onze klantgerichtheid willen we vormgeven door flexibel, ondernemend en betrokken te zijn. Hierbij staat samenwerking met elkaar, met onze opdrachtgevers en met marktpartijen centraal.

In opdracht van overheden en bedrijfsleven werken we met circa 140 enthousiaste medewerkers, vanuit vestigingen in Bodegraven, Oldenzaal en Tilburg, op een breed scala van werkvelden:

  • (water)bodemonderzoek, bodembeheer en -studies
  • bodemsanering & civiele techniek
  • inspectie bodembeschermende voorzieningen
  • geohydrologie & waterbeheer
  • gebiedsontwikkeling
  • geofysische technieken (grondradar)
  • bouwstoffen
  • asbest (inventarisaties en advisering)
  • milieumanagement en KAM-zorg
  • milieubeleid & studies


Ons werkterrein beperkt zich niet tot de technische aspecten van het milieu. Ook voor vragen op beleidsmatig, juridisch, financieel of organisatorisch gebied, kunt u bij ons terecht.

Naast deskundigheid en creativiteit vinden wij vooral betrokkenheid en flexibiliteit belangrijk voor het leveren van een goed product. Een goede samenwerking met opdrachtgevers, collega’s en leveranciers vormt hiervoor de basis.

Het belang dat we hechten aan kwaliteit en veiligheid komt ook tot uitdrukking in onze certificatie volgens ISO 9001:2000 en VCA**.

Wij willen een ondernemend bureau zijn waar zowel opdrachtgevers als medewerkers zich thuis voelen.