GIS-Magazine

www.gismagazine.nl

lidnummer 1046

Wat is GIS-Magazine
GIS-Magazine is een vaktijdschrift over geo-ICT met een praktische insteek. De wereld van de digitale kaart begint bij het inwinnen van ruimtelijke gegevens door een landmeter en eindigt bij ontsluiting via intra- of internet. GIS-Magazine verschijnt acht keer per jaar in Nederland en België.

Waar gaat GIS-Magazine over?
GIS-Magazine wil laten zien hoe geografische informatie zijn weg vindt naar de (eind-)gebruiker. GIS (Geografische Informatie Systemen) is meer en meer onderdeel van een groter geheel. Overheidsinstanties, maar ook het bedrijfsleven doen in toenemende mate hun voordeel met kaartgebaseerde ICT-oplossingen. Google Earth, (3-D) visualisatie en virtual reality, het zijn allemaal ontwikkelingen die impact hebben op het denken en doen van de geo-informaticus. Digitale terreinmodellen, mobiele toepassingen, Location Based Services en GPS-innovatie beïnvloeden doorlopend het werkproces.

Abonnementen
Een abonnement heeft een looptijd van twaalf maanden te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst. Een abonnement wordt stilzwijgend tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs met een zelfde periode als de lopende termijn verlengd, tenzij de ‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’ het abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van opzegtermijn van twee maanden. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden per het einde van de lopende abonnementsperiode.

De inhoud van GIS-Magazine
Allereerst het laatste nieuws vanuit het vakgebied. De redactie van GIS-Magazine verslaat actuele evenementen op GIS-gebied, ondervraagt ervaren gebruikers en andere betrokkenen uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. Verder nieuws van hard- en software leveranciers, leveranciers van diensten en andere relevante organisaties.

Vakinhoudelijk nieuws

 • Artikelen
 • Interviews
 • Columns
 • Updates van de nieuwste ontwikkelingen
 • Van de leveranciers
 • Berichtgeving over nieuwe hard- en software
 • Nieuws over orders en contracten
 • Personeelswisselingen
 • Onderwijs
 • Nieuws uit het onderwijs
 • Opleidings- en trainingsoverzichten
 • Kalender
 • Nieuws over congressen, seminars en exposities

*Tabel http://www.geobusiness.nl/leden97/gis+magazine*