InArea

www.InArea.nl

Lidnummer 1152

De reis van het object staat centraal binnen het adviesbureau InArea. Een reis welke de levenscyclus van objecten in de openbare ruimte symboliseert. Van de ontwerptafel via het zorgen voor, naar het delen met anderen staat het hergebruik van objectgegevens centraal. Het eenmalig inwinnen en meervoudig gebruiken zonder informatieverlies is het ideaal. InArea helpt organisaties bij het realiseren van deze doelstelling. Informatiemanagement, standaardisatie en het werken op basis van landelijke standaarden, asset- en risicomanagement zijn belangrijke speerpunten.

Adviseurs van InArea maken bij het modelleren en beschrijven de wereld van de openbare ruimte gebruik van 4 kernbegrippen:

 1. Objectgericht – het object staat centraal.
 2. Integraal – één beheeromgeving voor meerdere disciplines verankerd in de ICT-infrastructuur van de organisatie. Procesoptimalisatie is daarbij erg belangrijk.
 3. Hergebruik – beperken van het informatieverlies door gegevens van objecten te (her)gebruiken binnen meerdere processen. Het gebruiken van een fundament
 4. Stimuleren van innovatie – de doorontwikkeling van basisregistraties, inzet van beheer- en ICT-oplossingen maken efficiëntie mogelijk

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden staat de toegevoegde waarde voor de klant centraal. De adviseurs delen graag hun kennis van de wereld van het object in de openbare ruimte. De dienstverlening van InArea bestaat uit:

 • Beheer, opzetten professionele integrale beheeromgeving en procesoptimalisatie
 • Opleidingen en workshops, maatwerk of standaard binnen de reis van het object
 • Advies en coaching, onderzoek en brainstormen, als verlengstuk van organisaties innovatie stimuleren
 • Projectleiding, begeleiden implementatie (nieuwe) integrale beheeromgeving
 • Inventarisatie en onderzoek, in kaart brengen van omgevingen waar veel met objecten gewerkt wordt
 • Conversietrajecten, Voorbereiden, implementatie en kwaliteitsbewaking van conversies
 • Aanbesteding, begeleiden van keuzetrajecten en marktverkenningen