TerraIndex

www.itworks.nl

lidnummer 1057

I.T. Works is in 1996 opgericht door Herry Bruins en ontwikkelt softwaretoepassingen om het proces van milieuonderzoek te optimaliseren.

Vanaf het begin is de milieubranche de belangrijkste markt. In 1996 stond het bodemonderzoek wat automatisering betreft nog in de kinderschoenen. Tegelijkertijd was dit een jonge markt met veel nieuwe ontwikkelingen.

BoorManager, de eerste softwaretoepassing van I.T. Works en inmiddels opgevolgd door de oplossing TerraIndex, bleek een uitstekende oplossing en duidelijk te voorzien in een behoefte.
In korte tijd heeft het product een marktaandeel in de Benelux weten te behalen van 90%. De totaaloplossing die I.T. Works biedt is mede bepalend geweest voor de wijze waarop milieuonderzoek momenteel in de praktijk wordt uitgevoerd. I.T. Works was betrokken bij een aantal grote projecten: de privatisering van de NS (SBNS), de hoge snelheidslijn (HSL), het vuilstortplaatsenprogramma (NAVOS) en grote saneringsoperaties als de Volgermeerpolder.

Sinds enkele jaren ligt de focus geheel op TerraIndex en het bijbehorende concept: ontzorgen. De tijd is rijp voor een totaaloplossing, die overal via een internetverbinding is te gebruiken en waarbij het applicatiebeheer volledig uit handen wordt genomen: Software as a Service.

Naast deze uitbreiding in dienstverlening zit de groei met name in het ontginnen van buitenlandse markten, een grote uitdaging die we met veel vertrouwen tegemoet zien!