Rho adviseurs voor leefruimte

www.rho.nl

lidnummer 1113

Rho adviseurs voor leefruimte is een adviesbureau op het gebied van de ruimtelijke inrichting en omgevingsmanagement. Rho adviseurs is voortgekomen uit Buro Vijn en RBOI en heeft vestigingen in Rotterdam, Oenkerk, Middelburg, Eindhoven en Deventer. Met circa 120 professionals adviseert Rho adviseurs ruim 200 gemeenten en vele (ontwikkelende) marktpartijen door heel Nederland en in het Caribisch gebied.
Onder het motto “Ruimte Regie Resultaat” levert Rho adviseurs de expertise die nodig is om ruimtelijke initiatieven te ontwerpen en vorm te geven, te onderbouwen en juridisch te borgen. Het bureau is gespecialiseerd in het opstellen van ruimtelijke instrumenten, zoals (structuur) visies, bestemmingsplannen, ruimtelijke verordeningen, (omgevings)vergunningen, milieueffectrapportages en het daarvoor vereiste onderzoeks-, proces- en proceduremanagement. Geo-ict neemt hierbij een belangrijke plaats in. De beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige digitale geo-informatie vormt een belangrijk hulpmiddel om ruimtelijke vraagstukken inzichtelijk te maken en in het verlengde daarbij goede integrale afwegingen en keuzes te kunnen maken. De afgelopen jaren heeft Rho adviseurs op het gebied van geodata landelijk een toonaangevende rol gespeeld, onder meer bij de ontwikkeling van wettelijke standaarden en structuurmodellen voor het ro-instrumentarium. Vooruitlopend op de Omgevingswet en de Laan van de Leefomgeving wordt research verricht naar verdere toepassing van geo-informatie bij visie- en planvorming en de toetsing van ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven.
Alle producten van het bureau worden volgens de meest recente inzichten digitaal vervaardigd.

Voor meer informatie over Rho adviseurs kunt u onze website bezoeken: www.rho.nl of ons volgen op Twitter @rhoadviseurs