Scanopy

www.scanopy.nl

lidnummer 1139

scanopy™ adviseert haar klanten op het gebied van toepassingen van software op het gebied van geo-vraagstukken en ruimtelijke ordening.
Ruimtelijke ontwikkeling is vaak complex en kennisintensief. Overzicht, inzicht en het maximale halen uit de beschikbare middelen zorgen ervoor dat projecten sneller en efficiënter verlopen.
Vanuit de visie dat het altijd beter en slimmer kan, levert scanopy™ toegankelijke en innovatieve online softwareoplossingen om data van bovengrondse en ondergrondse infrastructuren en gebouwen te organiseren, optimaliseren en te verrijken. Naast onze webbased oplossingen, wordt tooling voor standaardisatie van teken- en ontwerpprocessen ontwikkeld en vermarkt.
Tot slot verzorgt scanopy™ CAD, engineering en geo-gerelateerde trainingen op eigen en standaardproducten. Ook opleidingen in ontwerpprocessen behoren tot de portfolio.