TerraCarta

www.graafschade.nl

lidnummer 1099

TerraCarta brengt de bodem in beeld met behulp van detectietechnieken zoals grondradar & radiodetectie. Daar waar de techniek het laat afweten, vullen we dat desnoods aan met proefsleuven. Onze link met de praktijk, onderscheid ons in kennis & kunde.

TerraCarta BV heeft zich gespecialiseerd in het opsporen en vastleggen van de ondergrondse situatie met behulp van detectietechnieken (Bijv. grondradar, radiodetectie). Binnen het bedrijf is meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van deze detectietechnieken.

TerraCarta BV focust zich op;
1. Het in kaart brengen van de ondergrondse infrastructuur.
2. Het in kaart brengen van de bodem

TerraCarta onderscheidt zich van andere onderzoeksbureaus door “de link” met de praktijk te leggen. We proberen hetgeen we hebben gemeten zo goed mogelijk te vertalen naar concrete zaken. Daar waar we het meetkundig niet achterhalen, gebruiken we conventionele middelen om tot het maximale resultaat te komen.