Image

Keuzehulp

Deze Keuze Assistent Geofysisch Onderzoek (KAGO) is bedoeld om op basis van marktsector en toepassing(en) potentiële opdrachtgevers richting te geven voor de inzet van de juiste technieken bij het onderzoek van de ondergrond. Dit onderzoek zonder graven (geofysisch ofwel niet-destructief onderzoek) is een specialistisch vakgebied.

De niet-destructieve geofysische meettechnieken verschaffen informatie over de opbouw van de ondergrond (zowel landbodem, waterbodem als zeebodem), de locatie van structuren en objecten in de bodem, ondergrond, maar ook in beton/asfalt en kunstwerken.

De meest vooraanstaande marktpartijen, die aangesloten zijn bij de SIG BOGG van GeoBusiness Nederland hebben een brede kennis van geofysische meettechnieken en staan borg voor kwalitatief hoogwaardige oplossingsrichtingen voor het onderzoek van de ondergrond. Deze marktpartijen steven er dan ook naar om efficiënt het gewenste onderzoeksresultaat te leveren, zodat vertraging in de uitvoering of verkeerde aannames worden voorkomen.

Meer informatie over de samenwerkende SIG BOGG lidbedrijven.

's Werelds toonaangevende, onafhankelijke leverancier van geo-intelligence en asset integrity-oplossingen
Uw leverancier van meetapparatuur voor landmeetkundige-, geofysische- en hydrografische toepassingen
Jarenlange ervaring met de inzet van diverse geofysische meettechnieken
De bodem beter in beeld
Geofysisch onderzoek voor archeologie, explosieven en obstakels!
Specialist in het XYZ opsporen van kabels, leidingen & gestuurde boringen, met behulp van detectie maar ook met proefsleuf
Nederland in 3 D zowel boven - als ondergronds. De nieuwe dimensie in meten
Gespecialiseerd in het non destructief meten van wegen en kunstwerken