Image

lidnummer 1068

Medusa levert informatie over de ondergrond met een volledig inzicht wat u in de bodem aantreft. Medusa doet meer dan steekproeven. We meten alles vlakdekkend. Dat doen we door middel van geofysisch onderzoek op de locatie. Doordat we vlakdekkend geofysisch bodemonderzoek doen, brengen we de bodem beter in beeld, op het land en op het water. Hiervoor gebruiken wij verschillende meettechnieken om eerst alle variatie in beeld te brengen om dan efficiënt te kunnen boren. “Eerst zoneren dan pas monsters nemen of boren.”  Op basis van de geofysische metingen in combinatie met andere gegevens (boringen, monster etc). maken we inzichtelijke kaarten, waarmee de bodem beter in beeld wordt gebracht.