Image

DAT.Mobility

www.dat.nl

lidnummer 1048

Dat.mobility is onderdeel van Goudappel, en is expert in data-analyses en IT-oplossingen op het gebied van mobiliteit.

Goudappel is hét adviesbureau in Nederland op het gebied van mobiliteit, en vindt het belangrijk haar advies te kunnen baseren op hoogwaardige mobiliteitsdata. Tegen die achtergrond zag het bedrijf het belang van een sterke technische dochteronderneming, om daarmee maximaal in te spelen op de digitalisering en dataficering van het werkveld. Dat.mobility zet data om in informatie die naar inzicht en kennis leidt. Dit doen we door data te bewerken, verrijken, koppelen, modelleren, visualiseren, en ontsluiten, met state-of-the-art algoritmes en applicaties, en een innovatieve houding om de nieuwste ontwikkelingen te kunnen volgen, of zelf te creëren.

Dat.m?obility? is niet zomaar een IT-leverancier of data-analist. Omdat we voortkomen uit Goudappel kennen wij de vraagstukken van beleidsmakers als geen ander. Door de onderlinge samenwerking kunnen onze software developers onze producten en diensten optimaal afstemmen op de klantvraag. Onze data-analisten weten precies welke lacunes er in de data zitten, waar deze moet worden verrijkt, en welke tooling we daar het beste voor kunnen gebruiken. Zo werken we vanuit twee organisaties aan het drieluik advies, data en (model)software. Vanuit die combinatie kunnen we onze klanten helpen de best mogelijke beslissingen te nemen over mobiliteit.

Als specialist zien we de vraag en de mogelijkheden van morgen en investeren we substantieel in eigen producten en informatiebronnen. Het meest bekend daarvan zijn:
- de OmniTRANS modelsoftware, geschikt voor het maken van verkeersprognoses voor de lange, middellange en korte termijn,
- het mobiliteitsspectrum, een compleet en multimodaal beeld van de gemiddelde dagelijkse mobiliteit), en 
- het Nederlands Verplaatsingspanel, dat een ongekend inzicht biedt in het verplaatsingsgedrag van Nederlanders.