Image

Delta Marking

www.deltamarking.nl

lidnummer 1023

Delta Marking past geofysische en hydrografische meettechnieken toe om de ligging van het waterbodemoppervlak en structuren en objecten in de waterbodem in kaart te brengen. Het werkgebied beperkt zich echter niet alleen tot het water. De technieken lenen zich namelijk uitstekend voor metingen op het land en (bouw) materialen. Opdrachtgevers wenden zich tot Delta Marking met uiteenlopende vraagstukken. Hoeveel kubieke meter slib moet er worden gebaggerd? Kunnen we bodemvreemd materiaal verwachten? Zijn onze kades stabiel en wat is de restlevensduur? Hoe krijgen we juist die informatie waar we wat mee kunnen?

Delta Marking beschikt over ervaren en kundige mensen en de juiste middelen om adequaat en nauwkeurig metingen en analyses uit te voeren. Met de opdrachtgever wordt besloten hoe de presentatie van resultaten het best aansluiten bij het vraagstuk.