Image

Visma Roxit

www.roxit.nl

lidnummer 1127

Roxit werkt voor overheden als softwareproducent en –leverancier en als dienstverlener voor de informatiehuishouding. Wij hebben een bewezen staat van dienst in de ondersteuning van processen en informatiebeheer in de fysieke leefomgeving. Vanuit die positie groeit ons producten- en dienstenportolio uit naar een brede toepassing van met name zaak- en procesgericht werken. Die verbreding realiseren wij door oplossingen die laten zien dat er geen kloof hoeft te zijn tussen de werkvloer en het management. Doordat we niet alleen kennis hebben van ICT maar ons ook verdiepen in de inhoud van uw werk. Gewoon, door verstand van zaken. Met onze productsuites IZIS, Squit en Dezta hebben wij een breed portfolio van producten en diensten. Onze opdrachtgevers komen uit de overheidssector en bestaan uit provincies, gemeenten, milieudiensten, waterschappen en omgevingsdiensten.Wij werken met ruim 100 professionals vanuit vestigingen in Arnhem, Zoetermeer en Zwolle. Oplossingen voor onze klanten worden steeds meer integraal en omvattend. Om onze klanten de juiste oplossingen te kunnen bieden werken wij nauw samen met diverse (markt)partijen. Dit is terug te zien in onze samenwerkingsverbanden. Roxit: zodat het voor klanten en medewerkers plezierig werken is. Met één bedrijf wat er volop voor gaat!